Preskočiť na obsah

Výkon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Výkon môže byť:

 • všeobecne:
  • vykon(áv)anie (aj v práve)
  • vykonaná telesná a/alebo duševná práca; vynaložené úsilie a dosiahnutý výsledok
  • to, čo sa (spravidla za normálnych okolností a optimálne) vykoná činnosťou či fungovaním, napr. výkon mozgu
 • vo fyzike:
  • všeobecne: množstvo práce vykonanej za určitú časovú jednotku, delí sa na:
   • v mechanike: výkon v užšom zmysle (=mechanický výkon, okamžitý (mechanický) výkon), čiže derivácia práce podľa času [inými slovami: sila krát rýchlosť, resp. točivý moment krát uhlová rýchlosť]; podformou je tzv. stredný (mechanický) výkon, čiže zmena práce delená zmenou času; pozri výkon (mechanický)
   • v elektrotechnike: veličina úmerná súčinu napätia a prúdu, elektrický výkon, výkon elektrického prúdu, rozoznáva sa:
    • výkon jednosmerného prúdu (napätie krát prúd, čiže U. I)
    • okamžitý elektrický výkon (u. i)
    • výkon striedavého prúdu, tzv. zdanlivý výkon (efektívne U krát efektívne I; vo voltampéroch) skladajúci sa z:
  • pri motoroch a podobne: užitočný výkon (=čistý výkon) na hriadeli daného stroja, pozri užitočný výkon
 • v matematike: výpočtový výkon (postup, ktorým sa podľa určitého pravidla odvodzuje z daných čísiel ďalšie číslo)
 • pri počítačoch:
  • množstvo presne definovaných operácií počas istého času, spravidla za sekundu (jednotka je flops)
  • veľkosť pamätí
  • rýchlosť internej komunikácie alebo komunikácie s perifériami počítača
 • v psychológii: telesná alebo duševná aktivita počas istého času alebo výsledok tejto aktivity, hodnotené pomocou špeciálnych výkonnostných testov, nazývané aj performance, pozri výkon (psychológia)
 • vo fyziológii: výsledok určité pracovnej činnosti orgánu, sústavy orgánov alebo organizmu počas istého času meraný množstvom uvolnenej energie v časovej jednotke, pozri výkon (fyziológia)
 • v ekonomike a práve:
  • poskytnutá vec, plnenie a podobne
  • množstvo alebo hodnota vyrobených statkov alebo služieb za isté obdobie, synonymá: výkony, podnikový výkon, pozri podnikový výkon
  • v nákladovom účtovníctve: približný ekvivalent termínu výnosy, pozri výkon (výnos)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.