Manažment služieb IT

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

ITSM alebo Manažment služieb IT (Information Technology Service Management) znamená riadenie služieb informačných technológií.

ITSM označuje všetky opatrenia na rozsiahle štandardizované zabezpečenie informačnej a komunikačnej infraštruktúry v podnikoch orientovaných na spotrebiteľa a servis. ITSM sa zameriava na zabezpečenie a monitorovanie IT služieb a tým aj k zlepšeniu efektívnosti, kvality a hospodárnosti IT organizácie.

Podniková stratégia je zmyslom existencie každého podniku, ktorá definuje predmet podnikania, tj. akým činnostiam sa venuje, ako je organizovaný a riadený, aké sú jeho marketingové, obchodné, výrobné, prevádzkové a finančné ciele.Určuje podobu firemných procesov (vecné procesy organizácie), ktoré musia v podniku existovať preto, aby s ich pomocou mohol podnik dosiahnuť svojich cieľov, ktoré sú determinované podnikovou stratégiou.

Predstavuje súčinnosť ľudí pracujúcich na základe definovaných procesov (so stanovenými cieľmi, zodpovednosťami a spôsobmi vyhodnocovania výsledkov svojej činnosti) za podpory zodpovedajúcich technologických nástrojov. Poskytuje podporné služby pre ostatné časti firmy a jeho úlohou je vytvoriť primerané podmienky týkajúce sa informačného systému na dosiahnutie efektívneho fungovania firmy.