Preskočiť na obsah

Manchesterský kód

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Manchesterský kód je spôsob dátovej komunikácie (linkový kód) pre fyzickú vrstvu modelu OSI, ktorý určuje ako presne budú reprezentované bity 0 a 1 pri prenose signálu cez médium (ktorým je vo väčšine prípadov medený kábel). Rozdielne stavy (0 alebo 1) sú vždy reprezentované minimálne jedným prechodom stavu (resp. zmenou napätia z jednej úrovne na inú). Manchesterský kód je považovaný za kód s vlastným vnútorným časovaním (tzv. self-clocking), pretože pri jeho vysielaní je každý bit poslaný vo vopred stanovenú časovú periódu, a teda nie je potreba vysielať pomocný časovací signál.

Podľa toho, ktorú úroveň signálu práve kóduje, tak podľa toho priraďuje prvú hodnotu úrovne signálu. Teda, ak je prvá hodnota, ktorú chceme kódovať log. 1, tak kód Manchester ju zakóduje hodnotami 1 a 0.