Martina Brisudová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Mgr. Martina Brisudová, rod. Ridzoňová (* 30.05.1974, Lučenec) je od roku 2018 primátorka mesta Poltár a súčasná poslankyňa NR SR.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Martina Brisudová sa narodila v Lučenci a vyrastala v meste Poltár.

V rokoch 1988-1992 absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Košiciach, odbor diétna sestra. Vo vysokoškolskom štúdiu pokračovala na Univerzite Jána Amosa Komenského v Bratislave odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v rokoch 1994-1999. Neskôr v rokoch 2008-2010 si rozšírila svoje vysokoškolské vzdelanie o odbor slovenský jazyk a literatúra na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V roku 1992 pracovala ako asistent výživy v Turčianskych Tepliciach. V rokoch 1992-2007 sa vrátila späť do rodného Poltára, kde zaujala pozíciu samostatného odborného referenta na Mestskom úrade v Poltári. V roku 2004 učila na Gymnáziu v Poltári. V rokoch 2007-2008 pracovala ako redaktorka v Slovenskom rozhlase a v Rádiu Regina. Od roku 2008 pracuje na Mestskom úrade v Banskej Bystrici na pozícii tlačovej tajomníčky, redaktorky Radničných novín, neskôr na odbore propagácie. Od roku 2016 až do roku 2018 pôsobila ako samostatný radca na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci.

Od roku 2010 zastávala aj viaceré verejné funkcie. V rokoch 2010 -2018 bola poslankyňou MsZ v Poltári. Zastávala aj funkciu zástupkyne primátora mesta Poltár v rokoch 2010-2014. Popri tom bola predsedníčkou školskej komisie. Od roku 2014 až do roku 2018 bola členkou ekonomickej a kultúrnej komisie pri MsZ v Poltári. V tom istom časovom rozmedzí zastávala funkciu predsedníčky Rady školy pri ZUŠ v Poltári. Od roku 2010 je členkou ZPOZ. V decembri 2018 sa stala primátorkou mesta Poltár. Súčasne je od roku 2020 aj poslankyňou NR SR a členkou výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.