Masarykizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Masarykizmus (čes. masarykismus) je pôvodne ojedinele používané označenie pre filozofické myslenie (príp. i politiku) Tomáša Garrigua Masaryka,[1] avšak od začiatku 50. rokov 20. storočia rozširované ako marxisticko-leninistický očierňujúci propagandistický pojem komunistického režimu v Československu (ČSR) v snahe dehonestovať Masarykovu osobnosť, politiku, jeho filozofické názory a zlikvidovať kult Masaryka.

Výskyty termínu pred rokom 1948[upraviť | upraviť kód]

V Kartotéke novočeského lexikálneho archívu bolo najstaršie použitie termínu „masarykismus“ zaznamenané ešte v roku 1937 v publikácii zostavenej Albertom Pražákom k 70. narodeninám českého literárneho a divadelného kritika Jindřicha Vodáka,[2] pričom bol použité (v kladnom citovom zafarbení) na označenie stúpenectva Masarykovej filozofie.[3]

Ďalšie použitie bolo zaznamenané v monografii Naše dělnické hnutí v minulosti (1947) historika a člena Československej sociálnej demokracie Miloslava Volfa, ktorý tento termín použil na označenie časti ideológie, na ktorej stavala predmníchovská ČSR v kontraste voči nacionalisticky orientovanej Strane národnej jednoty vzniklej v pomníchovskej ČSR (22. novembra 1938) na čele s Rudolfom Beranom.[4]

Komunistický propagandistický pojem[upraviť | upraviť kód]

Masarykizmus ako propagandistický pojem bol komunistickým režimom v ČSR zavedený v 50. rokoch 20. storočia,[5][6] pričom podľa Kartotéky novočeského lexikálneho archívu prvá zmienka pochádza z roku 1951, kedy bol označený za „režim M(asaryka), [ktorý je] na rovnakej triednej základni ako druhé myšlienkové systémy buržoázie.“.[7]

Do oficiálnej politickej literatúry bol zadefinovaný ako: „ideový zdroj oportunizmu, sociáldemokratizmu a maloburžoazného nacionalizmu, ktorý je nástrojom krajnej pravice a protisocialistických síl“.[5] Slovník slovenského jazyka z roku 1960 ho charakterizoval ako: „reakčný politický smer T. G. Masaryka.“[8] Politický slovník z roku 1986 (obdobia normalizácie) uvádza obdobnú definíciu ako politická literatúra 50. rokov: „ideológia a politika časti vládnucich buržoáznych kruhov (tzv. Hrad) v predmníchovskej Československej republike. [...] Masarykizmus sa snažil rafinovane vykonštruovanou propagandou o bužoáznej demokracii a humanizme zastierať vykorisťovateľský charakter predmníchovskej republiky, upevniť panstvo kapitalizmu v Československu. Na ideológii masarykizmu bol postavený program niektorých takzvaných socialistických strán v predmníchovskej Československej republike, najmä bývalej Československej strany národne socialistickej.“[9]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „masarykizmus“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovniky.juls.savba.sk/?w=masarykizmus&s=exact&c=Zd5f&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8 
  2. Kartotečný lístok „masarykismus“, Kartotéka novočeského lexikálního archivu
  3. Pražák, Albert, ed. (1937), Jindřich Vodák : Pocta k jeho sedmdesátinám, Praha: Melantrich, str. 89, OCLC 21650113, http://books.google.com.au/books?hl=sk&id=VkU9AAAAIAAJ&q=masarykismu 
  4. Volf, Miloslav, ed. (1947), Naše dělnické hnutí v minulosti, Praha: Práce, str. 267, OCLC 614041812 . Zdroj: Kartotečný lístok „masarykismus“, Kartotéka novočeského lexikálního archivu
  5. a b Kopřiva, Milan (1988), Po stopách Tomáše Garrigue Masaryka : (o ničení památky na osobnost a dílo TGM v době národního temna od r. 1948 do roku 1988), str. 9  (samizdat). Zdroj: Vlč, Dominik (2012), Masarykův kult politického vůdce a jeho vývoj související s nástupem komunistického režimu v Československu, Diplomová práca, Vrchoslavice: Masarykova univerzita, str. 50, http://is.muni.cz/th/273185/fss_m/diplomova_prace_Vlc_Dominik.pdf 
  6. Jičínský, Zdeněk (1965), K politické ideologii buržoazní ČSR, [Praha]: Státní nakladatelství politické literatury, str. 5, OCLC 10195552, http://books.google.sk/books?id=PqEFAAAAMAAJ&q=masarykismus . „Masarykismus je pojem politický, který se vytvořil v marxistické propagandě v období lidové demokracie k označení vedoucího politickoideologického směru buržoazní ČSR spjatého s Masarykem jako jeho hlavním představitelem.“
  7. Kartotečný lístok „masarykismus“ (Kartotéka novočeského lexikálního archivu)
  8. Peciar, Štefan, ed. (1960), „masarykizmus“, Slovník slovenského jazyka, 2. (L – O), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, OCLC 310666220 
  9. Šolc, Miroslav, ed. (1986), „masarykizmus“, ABC, stručný politický slovník, Praha: Svoboda, str. 163, OCLC 14242164 

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]