Masarykova univerzita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Masarykova univerzita
Kounics palace in Brno 2010.jpg
Budova rektorátu Masarykovej univerzity,
Kounicov palác na Žerotínovom námestí

Logo Masaryk University.svg
Logo Masarykovej univerzity
Iné názvy
Pôvodný názov Masarykova universita (1919–1960)
Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1960–1990)
Latinský názov Universitas Masarykiana Brunensis
Základné informácie
Skratka MU
Typ verejná
Rok založenia 1919
Vedenie
Rektor PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Štatistické údaje
Počet fakúlt 9
Počet zamestnancov 5 267
Počet študentov 38 166 (z toho 7 100 zahraničných)
Rozpočet 12 mld. Kč
Kampus Univerzitný kampus Bohunice
Ďalšie informácie
Školské farby      modrá
     bielá
Kontaktné údaje
Miesto Brno, Česko
Adresa Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno
Telefón +420 549 49 1111
Oficiálny web www.muni.cz
Oficiálny e-mail info@muni.cz

Masarykova univerzita (lat. Universitas Masarykiana Brunensis) je česká verejná vysoká škola univerzitného typu, ktorá bola založená v roku 1919. Skladá sa z deviatich fakúlt a sídli v Brne.

Podľa počtu študentov v akreditovaných študijných programoch ide o druhú najväčšiu vysokú školu v Česku. Zároveň má najvyšší počet prihlášok od slovenských študentov spomedzi vysokých škôl v Česku.[1]

Súčasným rektorom je už v druhom volebnom období doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

História[upraviť | upraviť zdroj]

O vznik Masarykovej univerzity sa zaslúžil najmä Tomáš Garrigue Masaryk, profesor Karolovej univerzity a neskorší prvý prezident Česko-Slovenska. V rámci svojej vedeckej a politickej činnosti venoval pozornosť rozvoji česko-slovenských vysokých škol a už od osemdesiatych rokov 19. storočia zdôrazňoval potrebu širokej konkurencie vo vedeckej práci. V tejto súvislosti poukazoval na to, že vtedajšia jediná česká univerzita k svojmu rozvoju potrebuje konkurentku. Zriadenie druhej českej univerzity bolo dlhé roky jednou z jeho politických priorít a mal v tejto otázke podporu rady profesorov, študentov i širokej verejnosti.

Najväčším problémom sa ukázala voľba miesta pre túto univerzitu. Napriek tomu, že všeobecne prevládal názor, že by mala byť založená v Brne, proti boli najmä brnianski Nemci, ktorí Brno politicky úplne ovládali a báli sa oslabenia svojho vplyvu. To bolo dokonca zdrojom nacionálnych konfliktov, ktoré vyvrcholili tragickými pouličnými zrážkami v roku 1905 pri príležitosti tzv. Volkstagu.

Až koniec vojny a rozpad Rakúska-Uhorska priniesol priaznivejšie podmienky pre založenie novej univerzity. Zriadená bola zákonom číslo 50 Sb. zo dna 28. januára 1919 a v dobe svojho vzniku mala štyri fakulty (právnicku, lekársku, prírodovedeckú a filozofickú). Napriek tomu, že zákon predpokladal výstavbu univerzitného areálu do roku 1930, podarilo sa realizovať iba budovu právnickej fakulty.

Nacistická okupácia spôsobila univerzite ťažké materiálne i ľudské straty (napríklad z prírodovedeckej fakulty bola popravená alebo umučená štvrtina profesorského zboru). Ďalší neblahé zásahy nasledovali zo strany komunistickej moci po roku 1948. Najrozsiahlejšie čistky prebehli na právnickej fakulte, ktorú muselo opustiť 46 % študentov; v roku 1950 bola zrušená úplne. V rokoch 1960-1990 niesla univerzita z politických dôvodov meno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Roku 1946 bola zriadená pedagogická fakulta, ktorá však medzi rokmi 1953 a 1964 stála mimo zväzok univerzity.

Obnovenie slobodných pomerov po novembri 1989 umožnilo univerzite ďalší rozvoj. Boli založené štyri nové fakulty, a to ekonomicko-správna (1990), informatiky (1994), sociálnych štúdií (1998), športových štúdií (2002).

Za vlastný informačný systém bola univerzite udelená v roku 2005 európska cena EUNIS Elite Award. Medzinárodná spolupráca je realizovaná mimo iného v rámci Compostela Group of Universities a Utrecht Network.

V roku 2010 sa otvoril Univerzitný kampus Bohunice v brnenských Bohuniciach, ktorý na rozlohe 42 hektárov poskytol nové priestory pre lekársku, prírodovedeckú a fakultu špotových štúdii. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Fakultnej nemocnice Bohunice.

Ďalšie názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Masarykova univerzita vznikla v roku 1919 pod názvom Masarykova universita so sídlom v Brne, zákonom č. 50/1919 Z. z.[2] V roku 1960 došlo k redukcii počtu jej fakúlt na tri a premenovaniu na Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, vládnym nariadením č. 120/1960 Zb.[3] K pôvodnému názvu sa univerzita vrátila od roku 1990 ako Masarykova univerzita, pretože novou kodifikáciou češtiny v sedemdesiatych rokoch zmizla možnosť používania dubletov univerzita, universita.

V období rokov 19982005 bola univerzita vedená ako Masarykova univerzita v Brně, podľa prílohy zákona o vysokých školách.[4] V roku 2006 sa sídelné mesto, mylne uvádzané v názve, opäť vypustilo.[5][6][7] V súčasnosti je tak Masarykova univerzita podľa prílohy zákona o vysokých školách zo všetkých verejných a štátnych vysokých škôl v Česku jedinou, ktorá pri svojom názve neuvádza svoje sídlo.[8]

Fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. HORÁKOVÁ, Jarmila. Do Česka chodia tí najlepší študenti zo Slovenska [online]. Bratislava : Denník SME, 28.2.2012, [cit. 2012-03-09]. Dostupné online.
  2. Zákon ze dne 28. ledna 1919, čís. 50 Sb. z. a nař., kterým se zřizuje druhá česká universita.
  3. Nariadenie vlády č. 120/1960 Zb., vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.
  4. Masarykova univerzita se vrací ke svému původnímu názvu. online.muni.cz, 2006-01-05. Dostupné online [cit. 2014-07-11]. ISSN 1801-0814.
  5. Čl. I. bod 62 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Dostupné online
  6. FRÁNEK, Tomáš. Masarykova univerzita nemá v názvu Brno. Aktualne.cz, 2006-01-05. Dostupné online [cit. 2014-07-11].
  7. HORÁK, Ondřej. Změnil se název naší univerzity?. veda.muni.cz, 2006-02-22. Dostupné online [cit. 2014-07-11]. ISSN 1805-9759.
  8. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách – text se zapracovanými novelami [online]. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [cit. 2015-03-29]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]