math.h

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

math.h je hlavičkový súbor štandardnej knižnice jazyka C, ktorý sprístupňuje matematické funkcie (napr. goniometrické funkcie, logaritmy) a konštanty (napr. Ludolfovo číslo). Hlavičkový súbor sa do zdrojového kódu vkladá pomocou direktívy preprocesoru #include <math.h> (v C) alebo #include <cmath> (v C++).

Funkcia pow[upraviť | upraviť zdroj]

Funkcia pow (z anglického power, čo znamená umocňovať) je funkcia, ktorá umožňuje umocňovať reálny základ reálnym číslom. Pri programovaní sa často miesto tejto funkcie používa súčin niekoľkých premenných, napríklad .

V prípade, že je potreba spočítať druhú odmocninu, možno použiť preddefinovanú funkciu sqrt, prípadne sa používa alternatíva v tvare pow(x, 1.0/2.0), čo je základ umocnenia na jednu polovicu.

Toto sa používa aj u iných odmocnín. Pri počítaní nepárnej odmocniny je v matematike definovaná odmocnina zo záporného čísla, ale u tejto funkcie toto nie je definované. Tento problém možno obísť podmienkami if a else a pomocou funkcie abs(x).

Príklad zdrojového kódu pre funkciu pow[upraviť | upraviť zdroj]

#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
  float x, z;
  printf("Zadajte číslo, ktoré chcete umocniť na 3. :");
  scanf("%f", &x);
  z = pow(x, 3);
  printf("Výsledok je: %f", z);
  return 0;
}

Funkcia sqrt[upraviť | upraviť zdroj]

Funkcia sqrt (z anglického square root, čo znamená druhá odmocnina) je ďalšia funkcia, ktorú je možné volať v tvare z = sqrt(x);. Pre túto funkciu nie je definovaná odmocnina zo záporného čísla. Tomuto problému možno zabrániť príkazom abs(x) alebo podmienkami if a else. Alternatíva tohoto príkazu je príkaz pow, kde je premenná umocnená na jednu polovicu.

Príklad zdrojového kódu pre funkciu sqrt[upraviť | upraviť zdroj]

#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
  float x, z;
  printf("Zadajte číslo, ktoré chcete odmocniť: ");
  scanf("%f", &x);

  if(x >= 0)
  {
    z = sqrt(x);
    printf("Výsledok je: %f", z);
    return 0;
  }
  else
  {
    printf("Chyba, program ukončený!");
    return 1;
  }
}

Tabuľka s prehľadom najpoužívanejších príkazov tejto knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

Príkaz Popis
abs absolútna hodnota
labs absolútna hodnota typu long
fabs absolútna hodnota typu float
div vráti výsledok spolu so zvyškom delenia
ldiv vráti výsledok spolu so zvyškom delenia typu long
sqrt druhá odmocnina
pow ľubovoľná mocnina
log prirodzený logaritmus
log10 logaritmus so základom 10
sin sínus
cos kosínus
tan tangens
acos arcus cosinus
asin arcus sinus
atan arcus tangens
atan2 arcus tangens
sinh hyperbolický sínus
cosh hyperbolický kosínus
tanh hyperbolický tangens
ceil vráti najbližšie celé číslo ne menšie než argument (zaokrúhli nahor)
floor vráti najbližšie celé číslo ne väčšie než argument (zaokrúhli nadol)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]