Me (Mezopotámia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Me (po sumersky) alebo parsú (po akkadsky) je v mezopotámskej mytológii súhrn božských síl, ktoré umožňujú ovládať prírodný aj nadprirodzený svet. Slovo me je tak množné číslo, ako aj jednotné číslo (všetky sily spolu aj jednotlivá sila aj skupina síl).

Každý text uvádza iné konkrétne me; vymenované sú napríklad v sumerskej skladbe Inanna a Enki: sú to napríklad: kráľovstvo, pastierstvo, najvyššia tiára, najvyššie žezlo, spravodlivosť, klamstvo, sexuálne pojmy, umenie, remeslo, mýtické pojmy atď.

Me je spojené s tzv. Tabuľkami osudu, ktoré oprávňovala boha/bohyňu vykonávať vládu nad svetom.

Me bol atribút, ktorý sa postupne spájal s viacerými božstvami mezopotámskeho panteónu. Podľa eposu Enúma eliš zaoberajúceho sa stvorením sveta bola držiteľkou Me na začiatku Tiamat, bohyňa predstavujúca chaos pred zavedením Poriadku a vlády mužských božstiev. Jej moc, predstavovaná Tabuľkami osudu, jej bola odňatá bohom Mardukom. Tento epos je však pomerne neskorého dáta. Pred Mardukom Me vlastnili iné božstvá - Enlil, Anu, Ištar aj Enki.