Preskočiť na obsah

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sídlo MTTJ v Haagu

Medzinárodný trestný tribunál pre stíhanie osôb zodpovedných za závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území bývalej Juhoslávie od roku 1991, bežne označovaný len ako Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (MTTJ) (po anglicky International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, ICTY; po francúzsky Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, TPIY) bol zriadený na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.827 z roku 1993, ako reakcia na závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva na území bývalej Juhoslávie od roku 1991 a s tým súvisiace ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Sídlo MTTJ sa nachádza v holandskom Haagu.

Zloženie[upraviť | upraviť zdroj]

MTTJ sa skladá zo senátov pozostávajúcich zo 16 stálych sudcov a 13 ad litem sudcov, ktorí sú volení Valným zhromaždením OSN na obdobie 4 rokov (stáli sudcovia s možnosťou opätovného znovuzvolenia).

Pôsobnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu mal právomoc trestne stíhať osoby, ktoré sa dopustili vážneho porušenia medzinárodného humanitárneho práva na území bývalej Juhoslávie od roku 1991. Týmito trestnými činmi sú:

MTTJ vykonáva jurisdikciu len nad fyzickými osobami (nie organizáciami, politickými stranami, právnickými osobami a pod.).

Jurisdikcia MTTJ vo vzťahu k národným súdom je konkurujúca. MTTJ je však národným súdom nadradený a v ktoromkoľvek štádiu konania ich môže požiadať, aby bola vec podrobená jeho právomoci.

Konanie[upraviť | upraviť zdroj]

Serge Brammertz, prokurátor Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu

Vyšetrovanie sa začína na podnet prokurátora ex officio alebo na jeho podnet na základe informácií od jednotlivcov, vlád, medzinárodných organizácií alebo mimovládnych organizácií. V konaní sa uplatňujú základné zásady súdneho konania ako ne bis in idem, prezumpcia neviny, zásada spravodlivého a rýchleho konania, plne sa rešpektujú práva obvineného, chránia svedkovia a obete, poskytuje sa možnosť využitia advokátov ex officio. Počas konania sa obvinený nachádza vo väzbe. Najprísnejší trest, ktorý môže byť uložený obvinenému je trest odňatia slobody na doživotie. Tresty sa vykonávajú v niektorom zo štátov, ktorý s OSN podpísal dohodu o prijatí osôb odsúdených MTTJ.

Svoju činnosť MTTJ ukončil v roku 2017.