Medziparlamentná výmena informácií o EÚ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Medziparlamentná výmena informácií o EÚ (prekladané aj ako Medziparlamentná výmena informácií v EÚ, Medziparlamentná výmena informácií týkajúcich sa EÚ; angl. Interparliamentary EU Information Exchange) alebo skrátene IPEX je elektronická platforma, ktorá slúži národným parlamentom členských a kandidátskych krajín a Európskemu parlamentu na vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa záležitostí Európskej únie, predovšetkým vo svetle ustanovení Lisabonskej zmluvy. Úloha národných parlamentov je explicitne zakotvená v Protokole o úlohe národných parlamentov v Európskej únii a v Protokole o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Dejiny a úloha[upraviť | upraviť zdroj]

IPEX je výsledkom odporúčaní Konferencie predsedov parlamentov EÚ, ktorá sa konala v Ríme v roku 2000. V súlade so Smernicou pre medziparlamentnú spoluprácu, ktorá bola prijatá v Haagu v roku 2004, prebehlo oficiálne spustenie internetovej stránky v júni 2006 počas Konferencie predsedov parlamentov EÚ v Kodani.

S cieľom podporiť Konferenciu predsedov parlamentov EÚ, Konferenciu výborov pre európske záležitosti (COSAC), stretnutia špecializovaných výborov národných parlamentov a Európskeho parlamentu, medziparlamentné stretnutia a stálych zástupcov národných parlamentov v Bruseli, patrí IPEX medzi jeden z hlavných pilierov medziparlamentnej komunikácie o európskych záležitostiach.

IPEX má umožniť národným parlamentom členských štátov Európskej únie užšiu spoluprácu a koordináciu aktivít v rámci záležitostí Európskej únie, a súčasne má priblížiť túto formu medziparlamentnej kooperácie európskym občanom. V tomto kontexte IPEX ponúka navigáciu na stránkach vo všetkých úradných jazykoch EÚ a obsahuje texty a stanoviská národných parlamentov v angličtine, francúzštine a ostatných jazykoch Európskej únie.

V súlade s Usmerneniami pre IPEX dozerá na chod IPEX-u Rada IPEX-u (IPEX Board). Radu IPEX-u každoročne vymenúvajú generálni tajomníci (kancelári) národných parlamentov a Európskeho parlamentu na stretnutí generálnych tajomníkov národných parlamentov.

IPEX spravujú Centrálna podpora IPEX-u (IPEX Central Support), informačný administrátor IPEX-u (IPEX Information Officer) a sieť IPEX korešpondentov jednotlivých komôr národných parlamentov. Na internetovú stránku IPEX môžu prispievať všetky národné parlamenty členských krajín EÚ a Európsky parlament. V záujme podpory medziparlamentnej spolupráce je IPEX otvorený aj pre COSAC a Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD).

Funkcie IPEX-u[upraviť | upraviť zdroj]

IPEX ponúka nasledujúce možnosti:

  • Prehľad o stave prerokovania návrhov legislatívnych aktov pochádzajúcich z dielne európskych inštitúcií, predovšetkým Európskeho parlamentu, v národných parlamentoch ako aj v Európskom parlamente;
  • Výmena informácií o návrhoch legislatívnych aktov medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, s osobitým dôrazom na súlad návrhov legislatívnych aktov so zásadou subsidiarity a proporcionality;
  • Výmena informácií o konzultačných dokumentoch Európskej komisie v rámci „neformálneho politického dialógu“ (predtým známy ako „Barrosova iniciatíva“);
  • Kalendár medziparlamentných stretnutí;
  • Odkazy na národné parlamenty a Európsky parlament, ako aj na iné internetové stránky medziparlamentnej spolupráce v rámci EÚ, ponúkajúce napr. informácie o inštitucionálnych procedúrach v záležitostiach EÚ.

Výmena vyššie uvedených informácií prebieha prostredníctvom nasledujúcich nástrojov IPEX-u, ktorými sú: Databáza, Fórum a sekcia Novinky.

Súčasťou internetovej stránky IPEX je aj stránka Konferencie predsedov parlamentov Európskej únie.

Ďalšie informácie[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Interparliamentary EU Information Exchange na anglickej Wikipédii.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]