Preskočiť na obsah

Mestské divadlo Brno

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vstup do MdB (muzikálová scéna) z Lidickej ulice

Mestské divadlo Brno (skratka MdB) je repertoárové divadlo v Brne so zameraním na činohernú a hudobnú (predovšetkým muzikálovú) produkciu. Jeho riaditeľom je Stanislav Moša, šéfom muzikálu Petr Gazdík, šéfom spevohry Igor Ondříček. Divadlo sa nachádza na Lidickej ulici v Brne-stred, kde má svoje priestory: činohernú scénu (340 miest) a hudobnú scénu (750 miest).

História[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatky brnianskej činohry v Brne[upraviť | upraviť zdroj]

Po roku 1918 v Česku rapídne vzrástol záujem o divadlo. Najlepšie na tom bola Praha, ktorá mala hneď niekoľko divadelných scén. V Brne bol kultúrny vývoj značne nerovnomerný. Centrom kultúry sa stalo Národné divadlo v Brne, kde bol po vojne prvým divadelným dramaturgom Jiří Mahen. V roku 1929 v Brne vzniklo Divadelné štúdio.

Okupácia znamenala pre všetky brnianske divadlá veľkú ranu. Činoherná produkcia sa preniesla do novo zriadeného divadla Komorní hry radosti ze života, ktoré založil Rudolf Walter. Po skončení druhej svetovej vojny nastali snahy o vzkriesenie upadajúcej kultúry v Brne. Vzniklo Svobodné divadlo, ktoré sa podarilo založiť študentom konzervatória. Jeho prvým umeleckým šéfom sa stal Milan Pásek, po niekoľkých rokoch na toto miesto nastúpil Rudolf Walter. 4. januára 1946 tu bola ako prvá hra uvedená Nezvalova Manon Lescaut.

Vznik Mestského divadla Brno[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatky Mestského divadla Brno[upraviť | upraviť zdroj]

V lete roku 1945 bolo založené Slobodné divadlo na Falkensteinerovej ulici. Zaslúžili sa o to ľudia okolo režiséra Milana Páska, nápad podporil aj profesor Jiří Kroha. Od svojich začiatkov k sebe divadlo priťahovalo hlavne mladých umelcov, ktorí sa už dlho snažili o založenie druhej činohernej scéne v meste (okrem Mahenovho divadla), kde by bolo možné prevádzkovať hry súčasných autorov. Počas skúšobných troch letných mesiacov sa odohrala premiéra piatich hier, do júna 1946 súbor nového divadla naštudoval ďalších 15 hier. Do konca sezóny v roku 1949 súbor naštudoval celkom 71 hier.

Ďalšie udalosti zmenili názov divadla na Mestské a oblastné divadlo, neskôr na Krajské oblastné divadlo a konečne v roku 1962 sa odohrala zmena názvu divadla na Divadlo bratov Mrštíkových. V tej dobe divadlo sídlilo na Jakubskom námestí, kde teraz sídli Divadlo Bolka Polívky. Socialistické vedenie štátu však ďalej zasahovalo do riadenia tejto kultúrnej inštitúcie. V roku 1988 bolo Divadlo bratov Mrštíkových nariadením zlúčené s žánrovo dosť odlišnými súbormi divadiel Večerní Brno (satirické divadlo) a bábkového divadla Radosť. Až revolúcia v roku 1989 zastavila zásahy štátnej moci do činnosti brnianskych divadiel. Do čela Divadla bratov Mrštíkových (DBM), premenovaného na Mestské divadlo Brno (MDB), bol v roku 1990 zvolený Ján Kolegar. V roku 1992 sa stal riaditeľom Stanislav Moša, doterajší režisér, dramatik a od roku 1990 aj umelecký šéf činohry. Pod Mošovým vedením prebehla celková rekonštrukcia nevyhovujúcich priestorov bývalého kina na Lidickej ulici (dnešná činoherná scéna).

Deväťdesiate roky Mestského divadla Brno[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 1995 prešlo MdB niekoľkými zmenami. Najväčšou zmenou bola úprava divadelného priestoru. Rovnako sa oživil aj herecký súbor. Mestské divadlo Brno sa zameralo hlavne na muzikálovú produkciu, pričom využívalo absolventov odboru muzikálového herectva Janáčkovej akademie múzických umení. Vznikajú tu ako diela autorské (Sny svätojánskych nocí – 1991, Bastard – 1993, Legenda – 1995, Babylon – 1998 a i.), tak aj inscenácie svetových muzikálov (West Side Story – 1996, upravená My Fair Lady (ze Zelňáku) – 1999 a ďalšie). Okrem toho divadlo naďalej rozširuje repertoár o činoherné inscenácie, a to komédie aj drámy, klasické aj moderné. Z upadajúcej scény, ktorá mala veľkú núdzu o divákov, sa počas deväťdesiatych rokov stalo jedno z najúspešnejších divadiel nielen v Brne, ale v rámci celého Česka.

V roku 2004 sa pod krídla MdB dostala brnianska spevohra, ktorá predtým spadala pod Národné divadlo Brno. Bol tak vytvorený herecký súbor rozdelený na 3 sekcie: činohra, muzikál a spevohra. Divadlo má tiež svoj balet, zbor a orchester.

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti sa Mestské divadlo Brno zameriava sa na uvádzanie diel rozličných hudobných aj činoherných žánrov, pričom je veľký priestor venovaný predovšetkým úplne novým dielam, často písaným priamo pre MdB (medzi autorov takýchto hier a muzikálov patrí Stanislav Moša či Milan Uhde ako dramatici a Petr Ulrych, Zdeněk Merta a Miloš Štědroň ako skladatelia). Často sú tu hrané aj menej známa diela klasických autorov, ako Znamenie kríža od Pedra Calderóna de la Barca (činoherná scéna MdB, premiéra v roku 2005).

Divadlo vydáva vlastné muzikálové CD a DVD, mesačne vychádza časopis Dokořán (šéfredaktorom je novinár a fotograf Jef Kratochvil), každý rok v decembri sa pod názvom Křídla koná tradičné vyhlasovanie diváckej ankety o najobľúbenejšieho herca, herečku, inscenáciu a tvorivý počin sezóny. Už tri roky, vždy v júni, hostí Mestské divadlo Brno prestížny medzinárodný divadelný festival "DOKOŘÁN pro hudební divadlo".

V roku 2013 divadlo odohralo 44 rôznych inscenácií v 413 predstaveniach ktoré videlo 191 100 divákov.[1] Štyri z inscenácií boli uvedené prvýkrát: muzikály Zorro a Flashdance a činoherné komédie Všemocný pan Krott a Dvojitá rezervace. Dve inscenácie boli premiérované svetovo: muzikál Očistec a činohra Cyril a Metoděj.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b (SAL). Seznamte se:Městské divadlo Brno 2014. Šalina (Brno: Dopravní podnik města Brna), 01. 01 2014,  01/2014, s. 8-9. (po česky)

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]