Metateória

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Metateória je teória, ktorá skúma štruktúry a metódy nejakej inej teórie. Úlohou metateórie je určiť hranice skúmanej vedy, zistiť jej celostnosť a neprotirečivosť, preskúmať spôsoby zavádzania nových pojmov, dôkazy jej téz atď.

Metateoretický výskum skúma základy nejakej teórie a možnosti jej ďalšieho vývoja.

Kým teória vyjadruje svoje pojmy a výroky v objektovom jazyku, metateória je formulovaná v metajazyku.