Michelsonov-Morleyho pokus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Michelsonov-Morleyho pokus alebo Michelsonov-Morleyho experiment alebo Michelsonov (optický) pokus/experiment bol pokus z roku 1887, ktorého cieľom bolo preukázanie existencie éteru.

V 19. storočí bola existencia svetelného éteru považovaná za fyzikálne vysvetlenie podstaty svetla. Experiment svojim neúspechom podlomil dovtedajšie teórie o svetle. Aj vďaka tomu sa otvoril priestor pre nové teórie a nový vek fyziky. Preto sa tento experiment často označuje ako najužitočnejší nepodarený experiment.

Michelsonov-Morleyho pokus mal v zmysle fyziky 19. storočia preukázať rôznu rýchlosť svetla v smere pohybu Zeme a kolmo na smer pohybu Zeme. Použili interferometer (pozri Michelsonov interferometer), pričom lúč svetla pomocou polopriepustného zrkadla rozdelili na dve kolmé zložky. Očakávali, že zložky svetla ovplyvnené éterom sa budú pohybovať rôznou rýchlosťou. Toto sa im preukázať nepodarilo, lebo v skutočnosti je rýchlosť svetla konštantná.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]