Modul:Navbox

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Dokumentácia pre tento modul zatiaľ neexistuje. Môžete ju vytvoriť na Modul:Navbox/Dokumentácia


Ak máte otázku k tomuto modulu, alebo potrebujete jeho rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k modulu. Pokiaľ je potrebné modul urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu.

--
-- Modul pre {{Navigačnú lištu}}
--
 
local p = {}
 
-- local HtmlBuilder = require('Module:HtmlBuilder')
local Navbar = require('Module:Navbar')

local args
local frame
local tableRowAdded = false
local border
local listnums = {}
 
function trim(s)
  return (mw.ustring.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

function addTableRow(tbl)
  -- If any other rows have already been added, then we add a 2px gutter row.
  if tableRowAdded then
    local colspan = 2
    if args.imageleft then colspan = colspan + 1 end
    if args.image then colspan = colspan + 1 end
    tbl
      :tag('tr')
        :css('height', '2px')
        :tag('td')
          :attr('colspan', colspan)
  end
  
  tableRowAdded = true
  
  return tbl:tag('tr')
end


--
--  Title row
--
function renderTitleRow(tbl)
  if not args.title then return end
 
  local titleRow = addTableRow(tbl)
   
  if args.titlegroup then
    titleRow
      :tag('th')
        :attr('scope', 'row')
        :addClass('navbox-group')
        :addClass(args.titlegroupclass)
        :cssText(args.basestyle)
        :cssText(args.groupstyle)
        :cssText(args.titlegroupstyle)
        :wikitext(args.titlegroup)
  end
  
  local titleCell = titleRow:tag('th'):attr('scope', 'col')
      
  if args.titlegroup then
    titleCell
      :css('border-left', '2px solid #fdfdfd')
      :css('width', '100%')
  end
  
  local titleColspan = 2
  if args.imageleft then titleColspan = titleColspan + 1 end
  if args.image then titleColspan = titleColspan + 1 end
  if args.titlegroup then titleColspan = titleColspan - 1 end
  
  titleCell
    :cssText(args.basestyle)
    :cssText(args.titlestyle)
    :addClass('navbox-title')
    :attr('colspan', titleColspan)
 
   renderNavBar(titleCell)
 
   titleCell
     :tag('div')
       :addClass(args.titleclass)
       :css('font-size', '110%')
       :newline()
       :wikitext(args.title)
end

function renderNavBar(titleCell)
  -- Depending on the presence of the navbar and/or show/hide link, we may need to add a spacer div on the left
  -- or right to keep the title centered.
  local spacerSide = nil

  if args.navbar == 'off' then
    -- No navbar, and client wants no spacer, i.e. wants the title to be shifted to the left. If there's
    -- also no show/hide link, then we need a spacer on the right to achieve the left shift.
    if args.state == 'plain' then spacerSide = 'right' end
  elseif args.navbar == 'plain' or args.navbar == 'off' or (not args.name and (border == 'subgroup' or border == 'child' or border == 'none')) then
    -- No navbar. Need a spacer on the left to balance out the width of the show/hide link.
    if args.state ~= 'plain' then spacerSide = 'left' end
  else
    -- Will render navbar (or error message). If there's no show/hide link, need a spacer on the right
    -- to balance out the width of the navbar.
    if args.state == 'plain' then spacerSide = 'right' end

    titleCell:wikitext(Navbar.navbar({ 
      args.name, 
      mini = 1, 
      fontstyle = (args.basestyle or '') .. ';' .. (args.titlestyle or '') .. ';background:none transparent;border:none;'
    }))
  end
  
  -- Render the spacer div.
  if spacerSide then
    titleCell
      :tag('span')
        :css('float', spacerSide)
        :css('width', '6em')
        :wikitext(' ')
  end
end


--
--  Above/Below rows
--
function renderAboveRow(tbl)
  if not args.above then return end
 
  addTableRow(tbl)
    :tag('td')
      :addClass('navbox-abovebelow')
      :addClass(args.aboveclass)
      :cssText(args.basestyle)
      :cssText(args.abovestyle)
      :attr('colspan', getAboveBelowColspan())
      :tag('div')
        :newline()
        :wikitext(args.above)
end

function renderBelowRow(tbl)
  if not args.below then return end
  
  addTableRow(tbl)
    :tag('td')
      :addClass('navbox-abovebelow')
      :addClass(args.belowclass)
      :cssText(args.basestyle)
      :cssText(args.belowstyle)
      :attr('colspan', getAboveBelowColspan())
      :tag('div')
        :newline()
        :wikitext(args.below)
end

function getAboveBelowColspan()
  local ret = 2
  if args.imageleft then ret = ret + 1 end
  if args.image then ret = ret + 1 end
  return ret
end
 
 
--
--  List rows
--
function renderListRow(tbl, listnum)
  local row = addTableRow(tbl)
  
  if listnum == 1 and args.imageleft then
    row
      :tag('td')
        :addClass('navbox-image')
        :addClass(args.imageclass)
        :css('width', '0%')
        :css('padding', '0px 2px 0px 0px')
        :cssText(args.imageleftstyle)
        :attr('rowspan', 2 * #listnums - 1)
        :tag('div')
          :newline()
          :wikitext(args.imageleft)
  end
 
  if args['group' .. listnum] then
    local groupCell = row:tag('th')
    
    groupCell
        :attr('scope', 'row')
        :addClass('navbox-group')
        :addClass(args.groupclass)
        :cssText(args.basestyle)
        
    if args.groupwidth then
      groupCell.css('width', args.groupwidth)
    end
      
    groupCell
      :cssText(args.groupstyle)
      :cssText(args['group' .. listnum .. 'style'])
      :wikitext(args['group' .. listnum])
  end
  
  local listCell = row:tag('td')

  if args['group' .. listnum] then
    listCell
      :css('text-align', 'left')
      :css('border-left-width', '2px')
      :css('border-left-style', 'solid')
  else
    listCell:attr('colspan', 2)
  end
  
  if not args.groupwidth then 
    listCell:css('width', '100%')
  end
  
  local isOdd = (listnum % 2) == 1
  local rowstyle = args.evenstyle
  if isOdd then rowstyle = args.oddstyle end
 
  local evenOdd
  if args.evenodd == 'swap' then
    if isOdd then evenOdd = 'even' else evenOdd = 'odd' end
  else
    if isOdd then evenOdd = args.evenodd or 'odd' else evenOdd = args.evenodd or 'even' end
  end
  
  listCell
    :css('padding', '0px')
    :cssText(args.liststyle)
    :cssText(rowstyle)
    :cssText(args['list' .. listnum .. 'style'])
    :addClass('navbox-list')
    :addClass('navbox-' .. evenOdd)
    :addClass(args.listclass)
    :tag('div')
      :css('padding', (listnum == 1 and args.list1padding) or args.listpadding or '0em 0.25em')
      :newline()
      :wikitext(args['list' .. listnum])

  if listnum == 1 and args.image then
    row
      :tag('td')
        :addClass('navbox-image')
        :addClass(args.imageclass)
        :css('width', '0%')
        :css('padding', '0px 0px 0px 2px')
        :cssText(args.imagestyle)
        :attr('rowspan', 2 * #listnums - 1)
        :tag('div')
          :newline()
          :wikitext(args.image)
  end
end


--
--  Tracking categories
--
function renderTrackingCategories(builder)
  local frame = mw.getCurrentFrame()
  
  if not frame then return end
  
  local s = frame:preprocess('{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:10}}|1|0}}{{SUBPAGENAME}}')
  if mw.ustring.sub(s, 1, 1) == '0' then return end -- not in template space
  local subpage = mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(s, 2))
  if subpage == 'doc' or subpage == 'sandbox' or subpage == 'testcases' then return end
  
  for i, cat in ipairs(getTrackingCategories()) do
    builder:wikitext('[[Kategória:' .. cat .. ']]') 
  end
end

function getTrackingCategories()
  local cats = {}
  if needsHorizontalLists() then table.insert(cats, 'Navigačné lišty bez horizontálnych zoznamov') end
  if hasCustomListSpacing() then table.insert(cats, 'Navigačné lišty s vlastnýmy medzerami v zoznam') end
  if hasBackgroundColors() then table.insert(cats, 'Navigačné lišty používajúce farbu pozadia') end
  return cats
end

function needsHorizontalLists()
  if border == 'child' or border == 'subgroup' or args.tracking == 'no' then return false end
  
  local listClasses = {'plainlist', 'hlist', 'hlist hnum', 'hlist vcard', 'vcard hlist'}
  for i, cls in ipairs(listClasses) do
    if args.listclass == cls or args.bodyclass == cls then
      return false
    end
  end

  return true
end

function hasCustomListSpacing()
  return args.liststyle == 'padding: 0.25em 0; line-height: 1.3em;' or 
      args.liststyle == 'padding:0.25em 0; line-height:1.4em; width:auto;' or 
      args.liststyle == 'padding:0.4em 0; line-height:1.4em;'
end

function hasBackgroundColors()
  return args.titlestyle or args.groupstyle
end


--
--  Main navbox tables
--
function renderMainTable()
  local tbl = mw.html.create('table')
    :attr('cellspacing', 0)
    :addClass('nowraplinks')
    :addClass(args.bodyclass)
       
  if args.title and (args.state ~= 'plain' and args.state ~= 'off') then
    tbl
      :addClass('collapsible')
      :addClass(args.state or 'autocollapse')
  end
 
  tbl:css('border-spacing', 0)
  if border == 'subgroup' or border == 'child' or border == 'none' then
    tbl
      :addClass('navbox-subgroup')
      :cssText(args.bodystyle)
      :cssText(args.style)
  else -- regular navobx - bodystyle and style will be applied to the wrapper table
    tbl
      :addClass('navbox-inner')
      :css('background', 'transparent')
      :css('color', 'inherit')
  end
  tbl:cssText(args.innerstyle)
 
  renderTitleRow(tbl)
  renderAboveRow(tbl)
  for i, listnum in ipairs(listnums) do
    renderListRow(tbl, listnum) 
  end
  renderBelowRow(tbl)
  
  return tbl
end

function p._navbox(navboxArgs)
  args = navboxArgs
  
  for k, v in pairs(args) do
    local listnum = ('' .. k):match('^list(%d+)$')
    if listnum then table.insert(listnums, tonumber(listnum)) end
  end
  table.sort(listnums)
 
  border = trim(args.border or args[1] or '')

  -- render the main body of the navbox
  local tbl = renderMainTable()

  -- render the appropriate wrapper around the navbox, depending on the border param
  local res = mw.html.create()
  if border == 'none' then
    res:node(tbl)
  elseif border == 'subgroup' or border == 'child' then
    -- We assume that this navbox is being rendered in a list cell of a parent navbox, and is
    -- therefore inside a div with padding:0em 0.25em. We start with a </div> to avoid the
    -- padding being applied, and at the end add a <div> to balance out the parent's </div>
    res
      :wikitext('</div>') -- XXX: hack due to lack of unclosed support in mw.html.
      :node(tbl)
      :wikitext('<div>') -- XXX: hack due to lack of unclosed support in mw.html.
  else
    res
      :tag('table')
        :attr('cellspacing', 0)
        :addClass('navbox')
        :css('border-spacing', 0)
        :cssText(args.bodystyle)
        :cssText(args.style)
        :tag('tr')
          :tag('td')
            :css('padding', '2px')
            :node(tbl)
  end
 
  renderTrackingCategories(res)
 
  return tostring(res)
end
 
function p.navbox(frame)
  -- ParserFunctions considers the empty string to be false, so to preserve the previous 
  -- behavior of {{navbox}}, change any empty arguments to nil, so Lua will consider
  -- them false too.
  local args = {}
  local parent_args = frame:getParent().args;

  -- Out of order parsing bug.
  local temp;
  temp = parent_args.title;
  temp = parent_args.above;
  for i = 1, 20 do
    temp = parent_args["group" .. tostring(i)];
    temp = parent_args["list" .. tostring(i)];
  end  
  temp = parent_args.below;
  
  for k, v in pairs(parent_args) do
    if v ~= '' then
      args[k] = v
    end
  end
  return p._navbox(args)
end
 
return p