Modulové domy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Výstavba prefabrikovaného domu

Modulový dom (resp. prefabrikovaný dom) je jednotka slúžiaca na bývanie, koncipovaná ako stavebnica a zložená z prefabrikovaných dielov, resp. celej konštrukcie, kde základnou stavebnou jednotkou je presne definovaný modul, z ktorého je možné vyskladať rôzne varianty architektúry.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Sears Catalog Homes, model 115, 1908 – 1914.

K predchodcom dnešných modulových domov nepochybne patrí set domov Sears spred vyše 100 rokov. Tieto nadčasové domy boli predávané firmami Sears, Roebuck and Company, Alladin a inými a boli dodávané po železnici až na miesto realizácie a obsahovali viac ako 30 000 častí. Sears začala roku 1895 predávať stavebné materiály, ale aj veľa iných vecí uvedených v katalógu firmy.

Roku 1908 boli zákazníci vyzvaní k spísaniu osobných požiadaviek na bývanie a zároveň ich vyzvali k požiadaniu o kópiu prvého angl. Sears Catalog Home „Katalógu moderných domov“[1], ktorý obsahoval projekty rodinných domov a stavebných materiálov. Tento katalóg mal 68 strán, obsahoval 44 typologicky odlišných domov v cenovom rozsahu od 695 dolárov do 4115 dolárov. Úspešnosť predaja domov Sears, Roebuck and Company bola v časovom rozhraní rokov 1908 – 1940 až 75 000. Zákazníci boli vyzvaní aby po tom čo si vybrali daný typ domu zaplatili 1 dolár a následne im poštou prišiel kusovník prvkov, zoznam materiálov a projektová dokumentácia k danému rodinnému domu. O pár dní železnicou doviezli celú objednávku z 30 000 ks obsahujúcu 350 kg klincov, 80 litrov farby a lakov, 22 000 ks šindľov na strechu či exteriérových obkladov. Muriva a omietky neboli zaradené do zoznamu, ale návod odporúčal, že 1100 cementových blokov by malo stačiť na základy a suterén.

Celú stavebnicu bolo následne podľa 75 stranového manuálu zoskladať. Počas hlbokej hospodárskej krízy roku 1938 poklesol dopyt firmy "Sears, Roebuck and Company" o takmer 40 percent. Straty z tohto roku znamenali pre firmu začiatok konca pre predaj modulových katalógových rodinných domov.

Roku 1939 časopis Business Week uviedol: „Sears stiahol tiene a ticho po špičkách odchádza z izby“. Firma vyhlásila krach, ale myšlienka modulových domov začala výrazne expandovať.

Konštrukcia[upraviť | upraviť zdroj]

Základnú konštrukciu modulových domov tvoria jednotlivé modulové jednotky postavené z priemyselne vyrábaných stenových konštrukcií. Základný skelet prefabrikovane vyrábaných obvodových stien je zväčša z drevených stĺpikov, do ktorých sa kotví ľahký obalový plášť. Plášť je tvorený sendvičovou konštrukciou z viacerých vrstiev, kde základ tvorí hrubá niekoľkonásobná izolácia [2]. Práve táto konštrukcia radí tieto domy do kategórie nízkoenergetických alebo v lepšom prípade pasívnych stavieb.

Výhody[upraviť | upraviť zdroj]

Problematika modulových domov je v súčasnosti čoraz viac rešpektovaná odborníkmi ako i laickou verejnosťou. Je to vďaka nízkym nákladom na prevádzku a ekologickou výhdnosťou materiálov. Vzhľadom na fakt že domy sú tvorené prevažne z ľahkých priečok možno interiéry variabilne meniť. Výhodou modulovej výstavby je najmä rýchlosť výstavby a tiež nezávislosť od počasia, keďže jednotlivé časti sú zložené už vo fabrike. Takto vystavaný modul možno koncipovať do architektonicky odlišne koncipovaných štruktúr, ktoré možno mobilne premiestňovať

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]