Moklobemid

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Moclobemide.svg

Moklobemid je liečivo používané v liečbe depresie a sociálnej fóbie. Lieky s účinnou látku sú MOCLOBENID TORREX 300 mg x 30tab, AURORIX 150 mg, alebo 300 mg x 30tab. a APO-MOCLOB 150 mg x 100 tbl alebo 300 mg x 100 tbl.

Mechanizmus účinku[upraviť | upraviť zdroj]

Meklobemid je selektívny, reverzibilný inhibítor izoenzýmu monoaminooxidázy A (IMAO A). Tento izoenzým je zodpovedný za rozklad noradrenalínu (NOR) a serotonínu (SER). Zvýšená hladina NOR a SER pozitívne ovplyvňuje náladu pacienta.

Dávkovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Zvyčajne sa užíva 300 – 600 mg denne, rozdelených do dvoch dávok. Prvý týždeň terapie sa užíva max 300 mg, potom sa podľa potreby môže dávka zvýšiť. Liek môže ovplyvňovať pozornosť, najmä na začiatku treba dávať pozor na individuálne reakcie. Pri liečbe nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje. Tablety sa užívajú po jedle, aby sa zabránilo možnému zvýšeniu krvného tlaku, ku ktorému dochádza kvôli interakcii s tyramínom z potravy.

Staršie liečivá tejto skupiny antidepresív (iproniazid, tranylcypromin, fenelzin), ktoré sa už nepoužívajú, spôsobujú veľa nežiaducich účinkov až hypertenznú krízu. Na rozdiel od meklobemidu majú neselektívny účinok a preto sa nesmú kombinovať so stravou obsahujúcou tyramín (čokoláda, syry, fazuľa, banány, alkoholické nápoje). Dôvodom je, že tieto liečivá inhibujú aj izoenzým MAO typu B, ktorý je zodpovedný za rozklad dopamínu (DOP) a tyramínu z potravy.

Kontraindikácie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. selegilin (COGNITIV, JUMEX, SELEGIL 5 mg, 10 mg)- antiparkinsonikum, inhitítor MAO B
  1. dextrometorfan (PARALEN PLUS tab., COLDREX NOČNÁ LIEČBA sir., ROBITUSSIN JUNIOR sir. a ROBITUSSIN ANTITUSSICUM sir.)- antitusikum s centrálnym účinkom s miernymi sedatívnymi účinkami – pri kombinácii nežiaduce učinky na CNS
  1. klomipramin (ANAFRNIL) – selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu – je nutná opatrnosť pri kombinácii s inými antidepresívami, ktoré zvyšujú hladinu serotonínu kvôli možnosti vzniku hypertermie, zmätenosti a svalových kŕčov
  1. petidín (DOLSIN inj.) – meklobemid zvyšuje účinok petidínu


Antidepresíva (ATC N06A)
Neselektívne inhibítory spätného vychytávania monoamínov s registráciou na Slovensku: imipramín, klomipramín, amitriptylín, dosulepín, maprotilín
Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) s registráciou na Slovensku: fluoxetín, citalopram, paroxetín, sertralín, fluvoxamín, escitalopram
Tetracyklické zlúčeniny
Modifikované cyklické zlúčeniny
Monocyklické zlúčeniny
Neselektívne inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)
Inhibítory monoaminooxidázy typu A (RIMA) s registráciou na Slovensku: moklobemid
Iné antidepresíva s registráciou na Slovensku: amfebutamon, mianserin, trazodon, mirtazapín, tianeptin, venlafaxín, milnacipran, reboxetín, duloxetine