Momentové magnitudo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Momentové magnitudo alebo momentové magnitúdo alebo momentová magnitúda (značka MW) je druh magnituda.

Súhrn všetkých možných lokálnych magnitúd, najmä ak sú rozdelené na "stupne" podľa účinkov na zemský povrch, sa niekedy nazýva stupnica momentového magnituda/magnitúda či momentová škála (niekedy skracované MMS z angl. moment magnitude scale).

Momentové magnitudo sa vypočítava takto:

kde M0 je seizmický moment vyjadrený vzťahom:

  • A je plocha porušenej časti zlomu
  • D je priemerná hodnota výslednej diskontinuity.

Momentové magnitudo bolo zavedené na prekonanie problému nepresnosti iných bežných magnitúd pri veľkých zemetraseniach, ktorá je spôsobená tým, že amplitúda seizmickej vlny s vlnovou dĺžkou menšou ako rozmery poruchovej časti zlomu sa s plochou poruchy (teda aj so zväčšujúcou sa energiou) nezväčšuje.

Meranie momentového magnituda je v súčasnosti považované za presnejšie (najmä pre väčšie zemetrasenia) v porovnaní s lokálnym magnitudom (tzv. Richterovou stupnicou).