Vlnová dĺžka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Vlnová dĺžka

Vlnová dĺžka je vzdialenosť medzi opakujúcimi sa periódami vlnenia. Označuje sa malým gréckym písmenom lambda (λ).

Vlnová dĺžka závisí od frekvencie vlnenia a rýchlosti šírenia vlny:

 \lambda = \frac{v}{f} \,\!

kde

\lambda\,\! = vlnová dĺžka v m
 v \,\! rýchlosť šírenia vlny v m/s
 f \,\! = frekvencia vlnenia v Hz.

Pre elektromagnetické vlnenie vo vákuu sa dá vyjadriť tento vzťah zjednodušene (približne):
vlnová dĺžka \lambda [m] = 300 / frekvencia [MHz].

Pre zvuk sa tento vzťah dá vyjadriť zjednodušene (približne):
vlnová dĺžka \lambda [m] = 343 / frekvencia [Hz].


V kvantovej fyzike sa vďaka časticovo-vlnovému dualizmu dá vyjadriť aj vlnová dĺžka častice v závislosti od jej energie (resp. hybnosti) - pozri de Broglieove vlny.