Mzda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Mzda je cena práce, teda podiel z potencionálneho zisku na základe vzájomnej dohody zamestnávateľa a zamestnanca, pričom tento podiel vypláca zamestnávateľ zamestnancovi bez ohľadu na výšku zisku, resp. výšku straty. Práca ako výrobný faktor je cieľavedomá a účelná ľudská činnosť vynaložená pri výrobe statkov. Nositeľom tohto výrobného faktora je človek so svojimi fyzickými a psychickými schopnosťami a ochotou pracovať. Dopyt a ponuka po tomto výrobnom faktore sa stretáva na trhu práce. Dopyt po práci vytvárajú firmy ako budúci zamestnávatelia. Ponuku práce vytvárajú záujemcovia o prácu, budúci zamestnanci. V prípade dohody medzi ponukou a dopytom je stanovená cena práce, teda mzda. Zamestnávateľ uzavrie so zamestnancom pracovnú zmluvu, čím medzi nimi vznikne pracovný pomer.

Formy miezd[upraviť | upraviť zdroj]

 • peňažná – odmena v peniazoch
 • naturálna – nepeňažná odmena
 • kombinovaná

Druhy mzdy[upraviť | upraviť zdroj]

 • hrubá mzda - mzda bez odrátania daní, poistného a iných zrážok,je dohodnutá v pracovnej zmluve medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • čistá mzda - hrubá mzda znížená o daň z príjmu fyzických osôb a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Delenie miezd podľa spôsobu výpočtu[upraviť | upraviť zdroj]

 • časová–mzdová forma - zárobok, záleží od odpracovaného času
 • úkolová-mzdová forma - výška zárobku záleží od počtu jednotiek vykonanej práce; vychádza z priemerného počtu výrobkov, ktoré pracovník vyrobí za určitý čas
 • podielová–mzdová forma - uplatňuje sa v obchodných záležitostiach a službách; je buď úplne, alebo sčasti závislá na obrate, alebo zisku zamestnávateľa

Delenie podľa spôsobu vyjadrenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • nominálna – suma peňazí, ktorú pracovník dostáva
 • reálna – množstvo výrobkov a služieb, ktoré možno za nominálnu mzdu pri danej úrovni cien a daňovom zaťažení na trhu kúpiť, je vyjadrením pomeru ceny životných potrieb k vyplácanej peňažnej odmene

Zložky mzdy[upraviť | upraviť zdroj]

 • pevná zložka - paušálna výška mzdy
 • pohyblivá zložka:
  • príplatky – sú povinné, ide o príplatky za prácu nad čas, prácu v noci, prácu v sťažených podmienkach, za prácu cez sviatky, soboty, nedele ...
  • prémie - slúžia na zvýšenie motivácie, stanovujú sa v percentách a môžu byť stanovené od výkonu, alebo ako určité percento zo základnej mzdy
  • odmeny - môžu byť priznané = jednorazové, alebo stanovené = prepočítané podľa počtu odpracovaných hodín
  • osobné hodnotenie - vyjadruje trvalú kvalitu práce

Konkrétne zložky mzdy:

 • základná mzda
 • príplatky (nárokové, nenárokové)
 • náhrady mzdy (dovolenka)
 • odmeny
 • iné príplatky
 • dávky nemocenského poistenia

Mzdové rozdiely[upraviť | upraviť zdroj]

V jednotlivých odvetviach ekonomiky, alebo medzi jednotlivcami sú mzdové rozdiely, pri ktorých sa berie do úvahy viacero aspektov:

 • kompenzačné rozdiely – cieľom je kompenzovať (vynahradiť) určité znevýhodnenia, ktoré sú spojené s danou prácou, suvisí s rizikom, ľudia pracujúci v rizikových pracoviskách majú vďaka rizikovej práci vyššiu mzdu (napr. práce v baniach, pri peciach ...), alebo môže byť tiež spojená s prácou v sťažených podmienkach (napr. na Aljaške, kde je chladnejšie klíma).
 • rozdiely v kvalite práce – pozorovateľné rozdiely vo vrodených schopnostiach spolu s rozdielmi v zručnosti a vo vedomostiach, skúsenostiach nadobudnutých v škole, alebo v práci majú vplyv na konkurenčné mzdové rozdiely
 • výnimočné schopnosti - Mzdové rozdiely sú zapríčinené aj výnimočnými schopnosťami niektorých jednotlivcov. Príjmy predstavujú vysoké peňažné sumy(u vrcholových športovcov, umelcov, hercov a pod)

Rozdiely v mzdách medzi jednotlivými skupinami budú v ekonomikách vždy vyskytovať. Keď sú rozdiely v mzdách z dôvodu nepodstatnej osobnej charakteristiky ako rasa, pohlavie, náboženstvo v tom prípade ide o mzdovú diskrimináciu.

Minimálna mzda[upraviť | upraviť zdroj]

Výška minimálnej mzdy v Slovenskej republike bola od 1. januára 2016 zvýšená na sumu 405 €. Pre rok 2015 je výška minimálnej mzdy stanovená na 380 € mesačne. Podľa Eurostatu za minimálnu mzdu pracuje na Slovensku menej ako 2 % ľudí. Minimálna mzda nesmie byť podľa Zákonníka práce nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom. Od minimálnej mzdy sa odvíjajú aj minimálne mzdové nároky pre práce v rôznych stupňoch náročnosti, ako ich definuje Zákonník práce (v prílohe č. 1 k Zákonníku práce (§ 120 ods. 3 Zákonníka práce)).

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Hontyová, K.,Lysý, J.,Majdúchová, H., (2007), Základy Ekonómie a ekonomiky, Ekonóm. ISBN 978-80-225-2305-9

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]