Nagáda I

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nagáda I (iné názvy: Nakáda I, el Amra, amratien, amra(t)ská kultúra, amerská kultúra) bola eneolitická archeologická kultúra Horného Egypta v rokoch 4500 / 4400 / 4000 / 3800–3600 / 3500 pred Kr.

Jej pôvod je nejasný možno nahradila badársku kultúru alebo sa vyvíjala paralelne s ňou.

Nagádčania boli na omnoho vyššej kultúrnej úrovni ako Badárčania, ovládali spracovanie viacerých kovov vrátane zlata, výrobu špecializovaných nástrojov z pazúriku a kamenných nádob. Zakladali najstaršie mestá a mohli si dovoliť vlastniť aj luxusné predmety ako amulety z drahých kovov a slonovinové ihlice do vlasov, čo dokladá ich prosperitu. Je možné, že za tento náhly rozmach môže práve získavanie a obchod so zlatom. Najstaršie doklady uctievania zvierat – božstvá Sutech a Hathor.