Nemocenské poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nemocenské poistenie je druh sociálneho poistenia. Je to poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.

Delí sa na nasledovné nemocenské dávky:

Nemocenské poistenie by sa nemalo zamieňať so zdravotným poistením.

Osobný rozsah[upraviť | upraviť zdroj]

Povinne nemocensky poistený je každý zamestnanec, SZČO, vtedy, keď ich hrubý príjem z podnikania v rozhodujúcom období bol vyšší ako 12násobok minimálnej mzdy, ktorá platí k 1.7. kalendárneho roka.

Dobrovoľne nemocensky poistené osoby sú osoby staršie ako 16 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska, alebo prechodným pobytom na území Slovenska. Z povinného nemocenského poistenia sú vyňaté osoby, ktorým bol priznaný starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent.