Zdravotné poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zdravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti.

Zákony upravujúce zdravotné poistenie[upraviť | upraviť zdroj]

Právo na zdravotné poistenie vychádza z Listiny základných práv a slobôd. Podľa nej majú občania Slovenskej republiky na základe zmluvného povinného poistenia právo na zdravotnú starostlivosť a zdravotné pomôcky za podmienok, ktoré ustanovujú nasledujúce zákony:

Druhy zdravotného poistenia[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravotné poistenie sa (od roku ?2006) delí na:

  • verejné zdravotné poistenie (povinné alebo dobrovoľné), na základe ktorého sa poskytuje osobám definovaným v Zákone o zdravotnom poistení za podmienok ustanovených v Zákone o zdravotnom poistení zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  • individuálne zdravotné poistenie (v podstate komerčné pripoistenie, doplnkové a zmluvné poistenie), na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa § 788 až 791 Občianskeho zákonníka (teda 15. hlava - Prvý oddiel - "Poistná zmluva")

Zdravotné poisťovne[upraviť | upraviť zdroj]

Nad zdravotnými poisťovňami povinného zdravotného poistenia drží dohľad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pri vzniku systému viacerých poisťovní vzniklo až 16 zdravotných poisťovní. Pre kvóty na počet poistencov a pre ekonomické problémy nakoniec väčšina zanikla, alebo sa zlúčili. [1] [2]

Historický vývoj zdravotných poisťovní na Slovensku.[3]

Zoznam zdravotných poisťovní: [4][upraviť | upraviť zdroj]

Zaniknuté[upraviť | upraviť zdroj]
Existujúce[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Povinnosti zdravotných poisťovní voči úradu – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou [online]. [Cit. 2021-10-19]. Dostupné online.
  2. História Združenia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky | Asociácia zdravotných poisťovní SR [online]. www.azpsr.sk, [cit. 2021-10-19]. Dostupné online.
  3. Zoznam poisťovní | poistovne.sk [online]. poistovne.sk, [cit. 2021-10-19]. Dostupné online.
  4. ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR. Zoznam poisťovní v SR [online]. 1999, [cit. 1999-02-12]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]