Neporadzský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Neporadzký potok pretekajúci obcou Neporadza

Neporadzský potok je potok v južnom Gemeri, tečie v juhovýchodnej časti okresu Rimavská Sobota. Je to ľavostranný prítok Slanej, meria 8,2 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v geomorfologickom celku Bodvianska pahorkatina, v podcelku Gemerská pahorkatina, neďaleko štátnej hranice s Maďarskom nad obcou Neporadza v nadmorskej výške cca 230 m n. m. Najprv tečie západojuhozápadným smerom, preteká obcou Neporadza a následne tiež Neporadzskou dolinou. V nadmorskej výške 202 m n. m. priberá prvý krátky prítok zľava a v ústí doliny významný pravostranný Bukovinský potok. Potom pokračuje juhojuhozápadným smerom popri osade Štrkovec na pravom brehu a vstupuje do Juhoslovenskej kotliny (podcelok Rimavská kotlina) a z ľavej strany priberá potok (179,2 m n. m.) pretekajúci dolinou Blatník. Následne pokračuje severojužným smerom, prudko sa stáča na západ a preteká obcou Kráľ. Západne od obce ústi v nadmorskej výške približne 159 m n. m. do Rimavy.