Neumatický spev

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Neumatický spev je spojením oboch typov spevov - sylabického a melizmatického - do jedného spevu. Nachádzajú sa v ňom príležitostné melizmy v dĺžke 4-5 nôt na jednu slabiku. Terminologicky sa tento spev, ktorý je striktne viazaný na text zvykne nazývať aj akcentus a ozdobnejší spev ako koncentus.

Pozri aj[edit | edit source]