Noha (v užšom zmysle)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Noha

Noha (lat. pes) je konečný úsek zadnej končatiny štvornožcov. Pri nebipédnych štvornožcoch výraz noha môže v širšom ponímaní označovať konečný úsek ktorejkoľvek končatiny (latinské synonymum je v takom prípade autopodium), pri bipédnych štvornožcoch ale vždy označuje len konečný úsek dolnej (teda zadnej) končatiny.

Noha sa (skoro vždy) skladá z týchto častí (zahŕňajúcich kosti aj ostatné tkanivo):

 • priehlavok alebo tarzus (lat. tarsus; spolu s ekvivalentnou časťou prednej končatiny nazývaný aj: bipodium)
 • predpriehlavok alebo metatarzus (lat. metatarsus; spolu s ekvivalentnou časťou prednej končatiny nazývaný aj metapodium)
 • prsty nohy (lat. digiti pedis; spolu s prstami prednej končatiny nazývané aj acropodium)

Kostrový základ uvedených častí tvoria:

Často sa do pojmu noha zahŕňa aj (celý) členok (ak je vôbec prítomný).

Vtáky majú namiesto tarzu a metatarzu tzv. behák (lat. tarso-metatarsus).

Noha človeka[upraviť | upraviť zdroj]

Aj noha človeka obsahuje vyššie uvedené časti horizontálneho delenia nohy, t.j. priehlavok, predpriehlavok, prsty a v širšom poňatí aj celý členok. O kostiach v ľudskej nohe pozri aj článok kostra nohy človeka.

Alternatívne sa noha (prípadne okrem prstovej časti) dá deliť vertikálne, a to na tzv. chrbát nohy/spaknožie/priehlavok (lat. dorsum pedis), t. j. vrchnú časť nohy, a chodidlo/stupaj (lat. planta pedis), t.j. spodnú, našľapovaciu časť nohy (pozri aj chodidlo).

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Fuß. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1
 • noha. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 1986. s. 544.
 • noha. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 491.
 • BOROVANSKÝ, L.: Sústavná anatómia človeka I. 2. vydanie. Martin: Osveta, 1988. s. 124-127
 • Extremitäten. In: STÖCKER, Friedrich W., ed. a DIETRICH, Gerhard, ed. Biologie Band 1/ A – Me . 6., überarbeitete und erw. Aufl. Leipzig: VEB F.A. Brockhaus, 1986. Brockhaus ABC. ISBN 3-325-00071-1. s. 255-256
 • pes, tarsus. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 • KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] s. 234
 • chodidlo (str. 0425). In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
 • Pes in: Roche Lexikon Medizin 5. Auflage dostupné online (prístup: 2016-11-04)
 • GEYER, Hans; GILLE, Uwe; Franz-Viktor Salomon. Anatomie für die Tiermedizin. [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2015. ISBN 978-3-8304-1290-8. kap. 2.6.2 dostupné online
 • kôň,tapír noha.jpg [online]. edu-mikulas6.webnode.sk, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 • tarsus, metatarsus in: American Heritage Medical Dictionary 2007 dostupné online