Nomenklatúra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nomenklatúra (lat.) môže byť:

  • názvoslovie tvorené prvkami ako systematickými jednotkami určitého celku, systematické názvoslovie
  • zoznam, súpis
  • zoznam mien uchádzačov o nejakú funkciu alebo povolanie, na ktoré sú nevyhnutné určité predpoklady
  • v Sovietskom zväze a ďalších krajinách Východného bloku: v užšom zmysle zoznam vyšších služobných funkcií v hospodárstve, štátnej správe a v spoločenských organizáciách a kontrolovaný zoznam príslušných straníckych funkcionárov, v širšom zmysle menšina aparátu majúca privilégiá a reálnu moc, pozri nomenklatúra (politika).
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.