Norma (sociológia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Norma je súbor pravidiel správania sa v určitej situácii, ktorý definuje formy sociálnych aktivít zameraných na dosiahnutie sociálnych cieľov.

Normy simulujú a determinujú priebeh sociálnych činov, vymedzujú systém povoleného a zakázaného. Existujú v každej kultúre. Môžu byť spísané alebo vžité. Tí, čo ich porušujú sú sankcionovaní alebo vyčlenení zo skupiny. Kvalita noriem závisí od rozvoja danej kultúry, ktorá ich vytvorila. Príklady noriem: zákony, mravy, zvyky, obyčaje, tabu.