Nowiny o rolním a polním hospodářstwí

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nowiny o rolním a polním hospodářstwí boli najstaršie slovenské noviny a najstarší poľnohospodársky časopis v Uhorsku. Vychádzali v češtine.

Ich prvé číslo vyšlo 15. marca 1783. Boli tlačené aj v nemeckom jazyku pod názvom Königlich-Hungarische Agrikultur-Zeitung, ako aj v maďarčine s titulom Királyi Magyar Ujság a Földmüvelesröl.

Medzi poľnohospodárskym obyvateľstvom Uhorska mal tieto noviny propagovať dvojstranný prospekt zvaný: „Nowiny o Rolnjm a Polnjm Hospodářstwí podle Ustanowení Uherského Králowství w Uherské, České a Německé řeči vydané Léta Páně 1783.“ Noviny mali vychádzať v bratislavskej tlačiarni Frant. A. Patzku. Vydavateľ sľubuje, že v tomto tlačovom orgáne bude oboznamovať čitateľov so stavom poľnohospodárskej výroby vo Francúzsku, Anglicku a Nemecku. Odporúča, aby s obsahom jeho novín farári zoznamovali na čitateľských besedách aj negramotných roľníkov, pretože na šírení pokroku v poľnohospodárstve majú mať záujem nielen stoličné vrchnosti, zemania, ale aj poddaní roľníci.

Prvé číslo Rolních hospodářskych novín z 15. marca 1783 je súčasne najstarším známym poľnohospodárskym časopisom v Uhorsku. Redakcia v ňom radí napr. roľníkom ako majú zabrániť na lúkach narastaniu machu a píše aj o možnostiach získavania krmiva pre dobytok v čase sucha. Iné články sú venované pestovaniu vysokých tráv, hlavne bojika lúčneho, radám na vysádzanie stromov, hlavne na ladom ležiacej pôde a pod. Obsah prvého čísla Rolních hospodářských novín a zachovaného 18. čísla Königlisch-Hungarische Agrikultur-Zeitung v ich nemeckej verzii ukazuje, že išlo o pokus založiť skutočné odborné poľnohospodárske. noviny. Redaktor Rolních hospodářských novín zapĺňal svoj tlačový orgán hlavne príspevkami hospodárov - praktikov. Dopĺňal ich ešte informáciami a poznatkami získavanými čítaním odbornej, hlavne nemeckej a francúzskej literatúry. Odborné vzdelanie síce mal, no neovládal dobre spisovný český jazyk.

Dopisovatelia novín nepochádzali len z Uhorska, ale aj z ostatných krajov rakúskej monarchie. Ich predplatiteľmi boli nielen bohatší roľníci, ale pokiaľ ide o ich nemeckú verziu, aj šľachtici. Noviny sa snažili pomáhať predovšetkým vidieckemu ľudu, preto ich možno označiť za pokrokové a osožné. Vychádzali týždenne najmenej počas štyroch mesiacov. Po celý čas vychádzania si udržali nezmenený formát i hárkový rozsah. Doteraz sa nepodarilo odkryť anonymitu týchto novín, pretože sa v nich neuvádzali ani mená redaktora, či dopisovateľov. Podľa všetkého ich podporovala nejaká bratislavská učená spoločnosť, ktorá si v spolupráci s Kráľovskou uhorskou miestodržiteľskou radou vytýčila úlohu - prispieť k povzneseniu poľnohospodárstva v Uhorsku.

Pravdepodobne zanikli v súvislosti s prenesením Miestodržiteľskej rady z Bratislavy do Budína.