Obsah

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Obsah môže byť:

 • všeobecne:
  • to, čo vypĺňa priestor niečoho, náplň
  • množstvo niečoho v niečom
  • význam, hlavná idea, náplň
 • vo filozofii: pozri obsah (filozofia)
 • v geometrii: veľkosť ohraničenej plochy (obsah plochy = plošný obsah) alebo ohraničeného priestoru (obsah priestoru = objem), pozri plošný obsah a objem (matematika)
 • v jazykovede:
  • to, čo sa označuje, to, čo je vyjadrené materiálnou zložkou jazykového znaku, opak formy, pozri obsah a forma (jazykoveda)
  • súhrn znakov spoločných všetkým javom, ktoré môžu byť označené, opak rozsahu, pozri obsah (opak rozsahu)
  • úsek skutočnosti, na ktorý sa výraz vzťahuje
 • v literatúre: skrátený dej; text, v ktorom je stručne uvedené, o čom hovorí text, pozri obsah (literatúra)
 • v typografii: zoznam tém, kapitol a pod. v knihe s uvedením príslušnej strany, pozri obsah (typografia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.