Ochudobnený urán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ochudobnený urán (skr. DU - z angl. depleted uranium) je urán, v ktorom je podiel izotopu 235U (škodlivá zložka) znížený na 0,23 % (v porovnaní s prírodným uránom, v ktorom sa 235U (škodlivá zložka) nachádza v množstve 0,7 %). Ochudobnený urán je odpadový produkt v procese obohacovania prírodnej uránovej rudy na použitie v jadrových reaktoroch a v jadrových zbraniach.

Ochudobnený urán sa používa najmä ako jedna zo zložiek panciera tankov (napr. amerických M1 Abrams), alebo do munície pre zbrane určené na ničenie obrnenej techniky - napr. do tankových kanónov alebo do rotačného kanóna lietadiel A-10. DU používa často aj na vyváženie v leteckom priemysle a ako vhodná ochrana pred röntgenovým žiarením v nemocniciach, ako aj na výrobu kontajnerov na transport rádioaktívnych zdrojov. Hlavným dôvodom, prečo sa DU ako kov používa, je jeho vysoká hustota. V prípade munície ju DU činí extrémne tvrdou a schopnou prebiť silnejší pancier. Okrem toho jeho použitie je veľmi lacné a tento materiál je dostupný vo veľkých množstvách. DU ako kov má hustotu 19,07 g/cm³ (1,7 krát väčšia hustota ako olovo). Kovový DU reaguje chemicky rovnakým spôsobom ako kovový urán so všetkými nekovovými prvkami, s ktorými vytvára kovové zmesi. V práškovej forme sa DU spontánne odparuje pri teplote 600-700 °C. Škodlivé účinky na zdravie môžu byť spôsobené predovšetkým inhaláciou uránu a jeho chemickou toxicitou (prenikanie do tela). Chemická toxicita môže spôsobovať poškodenie obličiek.