Oker

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Oker (z gr. ὠχρός ochros - bledý, žltý) je žltý pigment používaný v maliarstve.

Je to zmes hydratovaného hydroxidu železitého (Fe(OH)3·H2O) s kaolínom, kremičitanmi, sadrou a organickými prímesami. Svojím zložením zodpovedajú okry minerálom limonitu, getitu, pyroxyderitu a xantosideritu.

V prírodnom stave môžu obsahovať aj sulfidy železa, ktoré môžu poškodiť výslednú maľbu. Sú však rozpustné vo vode, preto sa oker upravuje vyplavovaním.

Okry sa vyskutujú v rôznych odtieňoch na celom svete. Najviac cenené odtiene sú

Do skupiny okrov patria tiež