Okresné zhromaždenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Okresné zhromaždenie (v zákone použitá legislatívna skratka zhromaždenie) boli nepriamo volené zastupiteľské zbory v okresoch Českej republiky v rokoch 1990-2000, tvorené vybranými zástupcami obecných zastupiteľstiev. Zaviedol ich zakon ČNR č. 425/1990 Zb., O okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich, v rámci prechodných ustanovení zákona (§ 22 až 26) ako dočasné opatrenie pred zriadením samosprávnych krajov. V Brne, Plzni a Ostrave funkciu okresného zhromaždenia plnilo zastupiteľstvo mesta.

Voľby[upraviť | upraviť kód]

Do 10 dní od obecných volieb mal okresný úrad určiť počet členov okresného zhromaždenia. Okresné zhromaždenia mali byť zvolené do 60 dní od obecných volieb.

Zhromaždenie malo mať 40 až 70 členov. Počet obyvateľov okresu pripadajúci na jedno "kreslo" v zhromaždení bol takzvaným smerným číslom. Každé obecné zastupiteľstvo volilo do okresného zhromaždenia toľko členov, koľkokrát sa smerné číslo vošlo do počtu obyvateľov obce. Obce, ktorých počet obyvateľov bol nižší ako smerné číslo, okresný úrad zoskupil tak, že viac obcí volilo spoločného zástupcu. K doplneniu do stanoveného počtu členov volili po jednom zástupcovi ešte obce s najvyššími zostatkami smerného čísla.

Kompetencie a činnosť[upraviť | upraviť kód]

Okresné zhromaždenia kontrolovali činnosť okresných úradov, schvaľovali a kontrolovali ich rozpočet a hospodárenie, schvaľovali rozdelenie dotácií obciam a presadzovali spoločné záujmy obcí u okresných úradov. Zhromaždenie mohlo v medziach zákona ukladať úlohy prednostovi okresného úradu. Prednosta okresného úradu mohol uznesenie okresného zhromaždenia predložiť vláde na zrušenie, pokiaľ odporovalo zákonu alebo iným všeobecne záväzným predpisom.

Zhromaždenie zvolával prednosta okresného úradu. Musel ho zvolať najmenej dvakrát do roka a tiež vždy do 14 dní po tom, čo o to požiadala najmenej pätina členov zhromaždenia.

Niektorí predstavitelia obcí v daňovo výnosnejších okresoch považujú vtedajší systém rozpočtového určenia dotácií za racionálnejší a transparentnejší oproti dnešnému systému, pretože obsahoval rad prvkov zohľadňujúcich lokálnu výnosnosť daní, avšak prehlbovali sa disproporcie medzi výnosovo chudobnými a bohatými obcami a okresmi.[1]

Zrušenie okresných zhromaždení[upraviť | upraviť kód]

Podľa § 26 malo činnosť okresných zhromaždení ukončiť nariadenie vlády. V skutočnosti boli zrušené s účinnosťou od 1. januára 2001 až § 39 zákona č. 147/2000 Zb., O okresných úradoch, ktorým bola dôsledne oddelená samostatná pôsobnosť samosprávnych celkov od prenesenej pôsobnosti, kontrola okresných úradov tak bola plne prenesená na krajské úrady a ministerstvo vnútra.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Eduard Komárek: V novém roce nové rozdělení daní pro obce, Veřejná správa 1/2008 – kap. Rekapitulace vývoje

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

  • Zákon č. 425/1990 Zb., O okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich (§ 22-26)
  • Zákon č. 147/2000 Zb., O okresných úradoch (§ 39 obsahuje ustanovenia o zrušení okresných zhromaždení)

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Okresní shromáždění na českej Wikipédii.