Preskočiť na obsah

Olympiáda v informatike

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov, podobne ako Matematická olympiáda a Fyzikálna olympiáda. Olympiáda v informatike má na Slovensku už vyše dvadsaťročnú tradíciu. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády.

Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

Vyhlasovateľmi OI sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou olympiády z informatiky a v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. Na usporiadaní OI sa podieľajú školy, orgány štátnej správy v školstve, zariadenia pre záujmovú činnosť žiakov (napr. Iuventa) a ďalšie inštitúcie a zariadenia.