Ondrej Zádori

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ondrej Zádori
vrábeľský hradný kapitán, významný uhorský vojak
Narodenieokolo roku 1570
BydliskoVráble, Bratislava

Ondrej Zádori (lat. Andreas Zadori, maď. András Zádory) bol významný uhorský vojak, protiturecký bojovník, kapitán hradu Vráble.

Život[upraviť | upraviť kód]

Otcom bol pravdepodobne Mikuláš Zádory, kto vlastnil právne po manželke obec Tetétlen.[1] Jeho brat Juraj bol „nadporučíkom“ vo Váci,[2] sestra Katarína bola druhou manželkou Tomáša Bosnyáka, hlavného kapitána Fiľakova.[3]

V roku 1592 sa objavuje meno Ondreja Zádoryho vo Váci, keď prenajímal zemepánske dane obce Öcsöd.[4] Bojoval aj v armáde Štefana Bočkaja.[5] V roku 1610 bol kapitánom 50 jazdcov vo Váci.[6] V roku 1614 bral list hlavného kapitána Štefana Dóczyho Petrovi Kohárymu. V roku 1616 bol na výsluchu vo veci sťažnosti Žigmunda Balassiho. V roku 1616 dostal do donácie v župe Solt obce Harta, Sott a Vecse.[7] Po roku 1617 prevzal do zálohy pozemok v Lipovej od Michala Cseryho.[8] V roku 1619 bol ručiteľom v majetkoprávnej záležitosti pre Tomáša Bosnyáka.[9]

V rokoch 1619-1620 bol podkapitánom vo Váci.[10] Keď sedmohradský knieža Gabriel Betlen zaútočil na Vác, tak sa hrad najprv zoprel, ale neskôr prisahali vernosť. Dostal sa na miesto podkapitána Egídia Nagya, kto prešiel do kráľovskej armády.[11] Spoločne s hlavným kapitánom Františkom Ztruczom vzal do árendy cirkevný desiatok biskupa Almásyho.[12] 23. decembra 1619 písal podžupanovi Tekovskej župy Petrovi Maklárymu vo veci dezertérov.[13] Po vzdaní sa Vácu sa v roku 1621 stal hradným kapitánom hradu Damásd, až do roku 1630.[14]

V roku 1620 prenajímal tretinu desiatku obce Kosd za 26 florénov, resp. obec Cselőte za 6 florénov.[15] Mohol vlastniť aj Hartu. Jeho dcéra Judita bola pravdepodobne manželkou Jána Nagya de Győr.[16]

5. októbra 1630 ho kráľ vymenoval za kapitána hradu Vráble. V roku 1634 písal list palatínovi Mikulášovi Esterházymu, aby zastupoval novozámockého kapitána Pavla Eszterházyho kým príde Pálffy, ktorý šiel do kúpeľov.[17] V roku 1638 ho spomína ostrihomský bég Osman vo svojom liste.[18] V roku 1639 Pavol Esterházy odišiel do piešťanských kúpeľov a za svojho náhradníka ponúkal vrábeľského kapitána Zádoryho.[19] V roku 1644 mu písal list Štefan Moro.[20]

V jeho pečati z roku 1610 je v štíte ruka držiaca meč, nad ňou hviezda. Monogram Z A.[21] Odlišnú pečať s monogramom používal v roku 1635.[22]

Zádori bol kapitánom hradu Vráble 11 rokov. Bol to významný uhorský vojak, ktorý slúžil kráľovi viac ako 50 rokov. V roku 1641 sa uchádzal o post kapitána hradu Drégelypalánk (obec v Maďarsku).

Rodina[upraviť | upraviť kód]

Mal sestru Juditu, ktorá bola vydatá za Pavla Konkolyho.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Podľa vyšetrovania z roku 1618 (Borosy - Kisfaludy - Szabó 1999, 231; Borosy 2001, 13).
 2. Bol ručiteľským zajatcom Turkov pri prevzatí Vácu 4. novembra 1620, zomrel v roku 1632 (Történelmi Tár 1879, 429-436. 1621. november 18.; Haiczl 1932, 112; Jakus 1995, 41)
 3. OL Károlyi Nemzetség lt., Bosnyák cs. lt. 1619. márc. 7.; P419. 1619 Bosnyák Tamás Duka árendája; Jakus 1985, 518; 1995, 34, 41 (pozri aj Nézsa).
 4. EKK. G.969. - denník Tomáša Vizkeletyho; Kristó 1981, 163; Jakus 1995, 41.
 5. Jakus 1985, 518.
 6. Hadtörténelmi Közlemények 1893, 688; 1983 Vác története, IX. Studia Comitatensia 13; E196, Fasc. 36, No. 14; E196, 1613.V.5. Váci hadnagyok levele; Jakus 1995, 16, 41, 71.
 7. Királyi Könyvek - 6.235; A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - zv. 6. - str. 575; E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - zv. 5. - str. 342.
 8. Nr kapitula, libro 4. Prot. 55. annorum 1617-20. pag. 311; Nagy Iván: Magyarország családai XII.
 9. P419. 1619 Bosnyák Tamás Duka árendája; Jakus 1995, 41.
 10. Jakus 1995, 71.
 11. Jakus 1995, 40.
 12. Jakus 1995, 41.
 13. Történelmi Tár 1892, 337. list Zádoryho; Jakus 1995, 41.
 14. Esterházy 1870, 440; Haiczl 1932, 92-94; Jakus 1985, 518, 532; Jakus 1995, 41.
 15. Pm L.VPGL. Dézsmajegyzetek; Jakus 1995, 59.
 16. Podľa výsluchu z roku 1668 (Borosy - Kisfaludy - Szabó 1999, 45-47).
 17. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 113. Konv. 2-4. 1634 fol. 334v-335r.
 18. OL P 1294. Eszterházy Pál levelei VI.A. 36; Jakus 1985, 522.
 19. Eszterházy III, 137; Jakus 1995, 41.
 20. P 123, 13. csomó, V. Vegyes iratok, a); Kállay István 1978: Az Esterházy család hercegi ágának levéltára - Repertórium. Levéltári leltárak 66. Budapest, 116.
 21. E196, Fasc. 36, No. 14; Jakus 1995, 41.
 22. ŠA Trnava, Magistrát mesta Trnava, Missiles, 1635.III.2.

Zdroje[upraviť | upraviť kód]

 • Borosy András 2001: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok I. 1618-1670. Pest Megyei Levéltári Füzetek 33. Budapest.
 • Borosy András - Kisfaludy Katalin - Szabó Attila 1999: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok II. 1661-1720. Pest Megyei Levéltári Füzetek 29. Budapest.
 • Jakus Lajos 1995: A töröktől megszabadított Vác 1596–1622. In: Studia Comitatensia 25.
 • Jakus Lajos 1985: Damásd vára „az pogány ellenség torkában”. In: Studia Comitatensia 17.
 • Kristó Gyula 1981: Békés megye a honfoglalástól a törökvilág végéig. Nyolcszáz esztendő a források tükrében. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 9. Békéscsaba.
 • Haiczl Kálmán 1932: Érsekújvár multjából. Érsekújvár.
 • Esterházy Pál 1870: Galantai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora III. 1627-1629. Pest.
 • Pálffyovský diplomatár (1401 – 1653)
 • Maďarský krajinský archív v Budapešti