Optická hrúbka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Optická hrúbka je bezrozmerná veličina, ktorá charakterizuje stupeň nepriezračnosti určitej vrstvy (napríklad plynu). Optická hrúbka je vyjadrená súčinom geometrickej hrúbky vrstvy plynu d a absorpčného koeficientu κ (τ = d . κ). Vrstva s optickou hrúbkou τ = 1 zoslabí intenzitu svetla e-násobne (e = 2,72); vrstva s τ > 1 je opticky hrubá (pre žiarenie je takmer nepriezračná), vrstva s τ < 1 je opticky tenká. Optická hrúbka slnečnej fotosféry je napríklad τ > 1, chromosféry zväčša τ < 1, koróny τ = 10-6.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.