Oscilujúci vesmír

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Oscilujúci vesmír alebo pulzujúci vesmír je relativistický kozmologický model vesmíru so začiatočným veľkým treskom, v ktorej je priestor kladne zakrivený (index krivosti k = +1 ) a zatvorený. Krivka expanzie, t. j. zmena faktora škály R s časom, je pre oscilujúci vesmír cykloidou; R(t) sa mení od začiatočnej nulovej hodnoty R = 0:

v čase t = 0 po maximálnu hodnotu

a potom opäť klesá až na nulovú hodnotu pri nasledujúcom veľkom tresku v čase 2 tmax. Oscilujúci vesmír vyžaduje, aby bola stredná hustota hmoty vo vesmíre väčšia než kritická hustota ρkr. Deceleračný parameter q0 je v oscilujúcom vesmíre väčší ako 0,5. Pre hodnotu deceleračného parametra q0 = 1 a Hubblovu konštantu H0 = 75 km . s-1 . Mpc-1 sa napr. dostane tmax = 40.l09 r, pre celý cyklus od veľkého tresku po nasledujúci veľký tresk tmax = 80.109 r. Všeobecná teória relativity nepripúšťa viac ako jeden cyklus od veľkého tresku po veľký tresk, oscilujúci vesmír má v nej preto iba jeden "pulz". Záverečný veľký tresk (big bang), ktorý je výsledkom kontrakcie vesmíru, sa nazýva aj big cranch a názov big bang sa v oscilujúcom vesmíre nahrádza často názvom big bounce.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.