Osobohodina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Osobohodina alebo človekohodina (resp. analogicky osobodeň/človekodeň, osobotýždeň/človekotýždeň, osobomesiac/človekomesiac, osoborok/človekorok) je hodina (resp. deň [t.j. spravidla 8 hodín], týždeň [t.j. spravidla 40 hodín], mesiac [t.j. spravidla 160 hodín], rok) práce jedného priemerného pracovníka (na rozdiel od viacerých pracovníkov). Počet osobohodín opisuje množstvo času potrebného na splnenie úlohy.

Je to teoretická veličina, pretože predpokladá neprerušované vykonávanie práce. V praxi je zvyčajne práca prerušovaná rôznymi ďalšími činnosťami - odpočinkom, jedlom, spánkom a pod. Skutočná doba je dlhšia (dodávateľ stráca) alebo naopak kratšia (dodávateľ získava). Ak sa na plnení úlohy podieľajú dvaja ľudia celkovo jednu hodinu, táto úloha zabrala dve osobohodiny.

Je to jednotka používaná napríklad pri projektovom manažérstve, plánovaní a deľbe práce.