Preskočiť na obsah

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia chytľavými chorobami (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podkapitola Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia chytľavými chorobami (Z20-Z29) je súčasťou XXI. kapitoly 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami.

Podkapitola zahŕňa nasledujúce kategórie:

Z20 KONTAKT ALEBO OHROZENIE INFEKČNÝMI CHOROBAMI

 • Z20.0 Kontakt alebo ohrozenie črevnými infekčnými chorobami
 • Z20.1 Kontakt alebo ohrozenie tuberkulózou
 • Z20.2 Kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania
 • Z20.3 Kontakt alebo ohrozenie besnotou
 • Z20.4 Kontakt alebo ohrozenie ružienkou
 • Z20.5 Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou
 • Z20.6 Kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV)

Nezahŕňa:

Bezpríznakový stav infekcie vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV) (Z21)
 • Z20.7 Kontakt alebo ohrozenie pedikulózou (zavšivením), akariózou a iným zamorením
 • Z20.8 Kontakt alebo ohrozenie inými chytľavými chorobami
 • Z20.9 Kontakt alebo ohrozenie bližšie neurčenou chytľavou chorobou


Z21 BEZPRÍZNAKOVÝ STAV INFEKCIE VÍRUSOM ĽUDSKEJ IMUNITNEJ NEDOSTATOČNOSTI (HIV)
Zahŕňa:

Pozitivita HIV NS

Nezahŕňa:

Kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV) (Z20.6)
Syndróm získanej imunodeficiencie (HIV) (B20 - B24)
Laboratórny dôkaz vírusu humánnej imunodeficiencie (HIV) (R75)


Z22 NOSIČ INFEKČNEJ CHOROBY
Zahŕňa:

Podozrenie na nosičstvo
 • Z22.0 Nosič brušného týfusu
 • Z22.1 Nosič inej črevnej infekčnej choroby
 • Z22.2 Nosič záškrtu
 • Z22.3 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie

Zahŕňa:

Bakteriálna choroba vyvolaná meningokokmi
Bakteriálna choroba vyvolaná stafylokokmi
Bakteriálna choroba vyvolaná streptokokmi
 • Z22.4 Nosič infekčnej choroby s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania

Zahŕňa:

Gonorea
Syfilis
 • Z22.5 Nosič vírusovej hepatitídy

Zahŕňa:

Nosič povrchového antigénu hepatitídy B (HBsAg)
 • Z22.6 Nosič humánneho T-lymfotropného vírusu 1. typu (HTLV-1)
 • Z22.8 Nosič inej infekčnej choroby
 • Z22.9 Nosič bližšie neurčenej infekčnej choroby


Z23 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI JEDNOTLIVÝM BAKTERIÁLNYM CHOROBÁM
Nezahŕňa:

Imunizáciu proti kombinácii chorôb (Z27.-)
Imunizáciu nevykonanú (Z28.-)
 • Z23.0 Potreba imunizácie proti samej cholere
 • Z23.1 Potreba imunuzácie proti týfusu - paratýfusu
 • Z23.2 Potreba imunizácie proti tuberkulóze (BCG)
 • Z23.3 Potreba imunizácie proti moru
 • Z23.4 Potreba imunizácie proti tularémii
 • Z23.5 Potreba imunizácie proti samému tetanu
 • Z23.6 Potreba imunizácie proti samému záškrtu
 • Z23.7 Potreba imunizácie proti samému divému kašľu
 • Z23.8 Potreba štepenia proti inej jednotlivej bakteriálnej chorobe


Z24 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI URČITÝM JEDNOTLIVÝM VÍRUSOVÝM CHOROBÁM
Nezahŕňa:

Imunizácia proti kombinácii chorôb (Z27.-)
Imunizácia nevykonaná (Z28.-)
 • Z24.0 Potreba imunizácie proti poliomyelitíde
 • Z24.1 Potreba imunizácie proti vírusovému zápalu mozgu prenášanému článkonožcami
 • Z24.2 Potreba imunizácie proti besnote
 • Z24.3 Potreba imunizácie proti žltej zimnici
 • Z24.4 Potreba imunizácie proti samým osýpkam
 • Z24.5 Potreba imunizácie proti samej ružienke
 • Z24.6 Potreba imunizácie proti vírusovej hepatitíde


Z25 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI INÝM JEDNOTLIVÝM VÍRUSOVÝM CHOROBÁM
Nezahŕňa:

Štepenie proti kombinácii chorôb (Z27.-)
Štepenie nevykonané (Z28.-)
 • Z25.0 Potreba imunizácie proti samému mumpsu
 • Z25.1 Potreba imunizácie proti chrípke
 • Z25.8 Potreba štepenia proti inej bližšie určenej jednotlivej vírusovej chorobe


Z26 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI INÝM JEDNOTLIVÝM INFEKČNÝM CHOROBÁM
Nezahŕňa:

Štepenie proti kombinácii chorôb (Z27.-)
Štepenie nevykonané (Z28.-)
 • Z26.0 Potreba imunizácie proti leišmanióze
 • Z26.8 Potreba štepenia proti inej bližšie určenej jednotlivej infekčnej chorobe
 • Z26.9 Potreba štepenia proti bližšie neurčenej infekčnej chorobe

Zahŕňa:

Potreba imunizácie NS


Z27 POTREBA IMUNIZÁCIE PROTI KOMBINÁCIÁM INFEKČNÝCH CHORÔB
Nezahŕňa:

Nevykonané štepenie (Z28.-)
 • Z27.0 Potreba imunizácie proti cholere s týfusom - paratýfusom (cholera + TAB)
 • Z27.1 Potreba kombinovanej imunizácie proti záškrtu - tetanu - divému kašľu (DTP)
 • Z27.2 Potreba imunizácie proti záškrtu - tetanu - divému kašľu s týfusom - paratýfusom (DTP + TAB)
 • Z27.3 Potreba imunizácie proti záškrtu - tetanu - divému kašľu s poliomyelitídou (DTP + polio)
 • Z27.4 Potreba imunizácie proti osýpkam - zápalu príušníc - ružienke (MMR)
 • Z27.8 Potreba štepenia proti iným kombináciám infekčných chorôb
 • Z27.9 Potreba štepenia proti bližšie neurčeným kombináciám infekčných chorôb


Z28 NEVYKONANÁ IMUNIZÁCIA

 • Z28.0 Nevykonané štepenie pre kontraindikáciu
 • Z28.1 Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov a pod tlakom okolia
 • Z28.2 Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov
 • Z28.8 Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody
 • Z28.9 Nevykonané štepenie pre bližšie neurčený dôvod


Z29 POTREBA INÝCH PREVENTÍVNYCH POSTUPOV
Nezahŕňa:

Desenzibilizácia na alergény (Z51.6)
Profylaktický chirurgický zákrok (Z40.-)
 • Z29.0 Izolácia

Izolácia na ochranu osoby pred jej okolím alebo izolácia jednotlivca po kontakte s chorým na infekčnú chorobu.

 • Z29.1 Profylaktická imunoterapia

Zahŕňa:

Podanie gamaglobulínu
 • Z29.2 Iná profylaktická chemoterapia

Zahŕňa:

Chemoprofylaxia
Profylaktické podanie antibiotík
 • Z29.8 Iné bližšie určené profylaktické postupy
 • Z29.9 Bližšie neurčené profylaktické postupy

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]