Preskočiť na obsah

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

XXI. KAPITOLA - FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV A STYK SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI (MKCH-10, Z00 - Z99)

Poznámka: Táto kapitola sa nemá používať na medzinárodné porovnávanie alebo prvotné kódovanie mortality.

Položky Z00 - Z99 sú určené pre prípady, keď sa okolnosti iné ako choroba, poranenie a vonkajšia príčina klasifikovateľná pod položkami A00 - Y89 registrujú ako „diagnózy“ alebo „problémy“. Môže sa to stať najmä v dvoch prípadoch:

(a) Keď osoba, ktorá môže, ale nemusí byť aktuálne chorá, vyhľadá zdravotnícke služby s určitým cieľom, napríklad kvôli základnému ošetreniu, ako darca orgánu alebo tkaniva, na profylaktickú vakcináciu alebo na pohovor o probléme, ktorý sám o sebe nie je chorobou alebo poranením.
(b) Keď určitá okolnosť alebo problém ovplyvňuje zdravotný stav osoby, ale nie je to prebiehajúca choroba alebo poranenie. Takéto faktory sa môžu objaviť počas prehliadok obyvateľstva, keď osoba môže, ale nemusí byť aktuálne chorá, alebo sa zjavujú ako dodatočné faktory v priebehu liečenia dajakej choroby alebo poranenia.

Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek:

Kódy Popis
Z00 - Z13 Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu
Z20 - Z29 Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia chytľavými chorobami
Z30 - Z39 Osoby navštevujúce zdravotnícke služby v súvislosti s reprodukciou
Z40 - Z54 Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli konkrétnym výkonom a zdravotnej starostlivosti
Z55 - Z65 Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami v súvislosti so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami
Z70 - Z76 Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pre iné okolnosti
Z80 - Z99 Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou a určitými poruchami ovplyvňujúcimi zdravotný stav

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]