Preskočiť na obsah

Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou a určitými poruchami ovplyvňujúcimi zdravotný stav (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podkapitola Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou a určitými poruchami ovplyvňujúcimi zdravotný stav (Z80-Z99) je súčasťou XXI. kapitoly 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami.

Podkapitolan nezahŕňa:

Následnú rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51, Z54.-)
Následné vyšetrovanie (Z08 - Z09)
Ak je rodinná alebo osobná anamnéza dôvodom na špeciálny skríning alebo iné vyšetrenie (fyzikálne alebo laboratórne) (Z00 - Z13)
Ak je možnosť poškodenia plodu dôvodom na sledovanie alebo zákrok počas ťarchavosti (O35.-)

Podkapitola zahŕňa nasledujúce kategórie:

Z80 ZHUBNÝ NÁDOR V RODINNEJ ANAMNÉZE

 • Z80.0 Zhubný nádor tráviacich orgánov v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C15 - C26
 • Z80.1 Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C33 - C34
 • Z80.2 Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C30 - C32, C37 - C39
 • Z80.3 Zhubný nádor prsníka v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C50.-
 • Z80.4 Zhubný nádor pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C51 - C63
 • Z80.5 Zhubný nádor močových ciest v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C64 - C68
 • Z80.6 Leukémia v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C91 - C95
 • Z80.7 Zhubné nádory miazgového, krvotvorného a príbuzného tkaniva v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C81 - C90, C96.-
 • Z80.8 Zhubný nádor iných orgánov alebo sústav v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C00 - C14, C40 - C49, C69 - C79, C97
 • Z80.9 Bližšie neurčený zhubný nádor v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C80


Z81 DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA V RODINNEJ ANAMNÉZE

 • Z81.0 Mentálna retardácia v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami F70 - F79
 • Z81.1 Abúzus alkoholu v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami F10.-
 • Z81.2 Abúzus nikotínu v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami F17.-
 • Z81.3 Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami F11 - F16, F18 - F19
 • Z81.4 Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami F55
 • Z81.8 Iné duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami F00 - F99


Z82 RODINNÁ ANAMNÉZA URČITÝCH FORIEM INVALIDITY A ZDĹHAVÝCH INVALIDIZUJÚCICH CHORÔB

 • Z82.0 Epilepsia a iné choroby nervového systému v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami G00 - G99
 • Z82.1 Slepota a slabozrakosť v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami H54
 • Z82.2 Hluchota a nedočujnosť v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami H90 - H91
 • Z82.3 Porážka v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami I60 - I64
 • Z82.4 Ischemická choroba srdca a iné choroby cirkulácie v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami I00 - I52, I65 - I99
 • Z82.5 Astma a iné zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami J40 - J47
 • Z82.6 Artritída a iné choroby svalov a kostí a spojivového tkaniva v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami M00 - M99
 • Z82.7 Vrodené chyby, deformácie a chromozómové aberácie v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami O00 - O99
 • Z82.8 Iné formy invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb v rodinnej anamnéze


Z83 RODINNÁ ANAMNÉZA INÝCH ŠPECIFIKOVANÝCH CHORÔB
Nezahŕňa:

Kontakt alebo ohrozenie chytľavými chorobami v rodine (Z20.-)
 • Z83.0 Ochorenie vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV) v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami B20 - B24
 • Z83.1 Iné infekčné alebo parazitárne choroby v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami A00 - B19, B25 - B94, B99
 • Z83.2 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného mechanizmu v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami D50 - D89
 • Z83.3 Diabetes mellitus v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami E10 - E14
 • Z83.4 Iné endokrinné, nutričné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami E00 - E07, E15 - E90
 • Z83.5 Choroby očí a uší v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami H00 - H53, H55 - H83, H92 - H95

Nezahŕňa:

Slepotu a slabozrakosť v rodinnej anamnéze (Z82.1)
Hluchotu a nedočujnosť v rodinnej anamnéze (Z82.2)
 • Z83.6 Choroby dýchacích orgánov v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami J00 - J39, J60 - J99

Nezahŕňa:

Zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze (Z82.5)
 • Z83.7 Choroby tráviacej sústavy v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami K00 - K93


Z84 RODINNÁ ANAMNÉZA INÝCH CHORÔB

 • Z84.0 Choroby kože a podkožného tkaniva v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami L00 - L99
 • Z84.1 Choroby obličiek a močovodu v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami N00 - N29
 • Z84.2 Iné choroby močových a pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami N30 - N99
 • Z84.3 Pokrvnosť v rodinnej anamnéze
 • Z84.8 Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze


Z85 OSOBNÁ ANAMNÉZA ZHUBNÉHO NÁDORU
Nezahŕňa:

Ďalšie sledovanie, rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51, Z54.-)
Následné vyšetrovanie po liečbe zhubného nádoru (Z08.-)
 • Z85.0 Zhubný nádor tráviacich orgánov v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C15 - C26
 • Z85.1 Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C33 - C34
 • Z85.2 Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C30 - C32, C37 - C39
 • Z85.3 Zhubný nádor prsníka v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C50.-
 • Z85.4 Zhubný nádor pohlavných orgánov v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C51 - C63
 • Z85.5 Zhubný nádor močových ciest v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C64 - C68
 • Z85.6 Leukémia v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C91 - C95
 • Z85.7 Iné zhubné nádory miazgového, krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C81 - C90, C96.-
 • Z85.8 Zhubné nádory iných orgánov a sústav v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C00 - C14, C40 - C49, C69 - C79, C97
 • Z85.9 Bližšie neurčený zhubný nádor v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami C80


Z86 OSOBNÁ ANAMNÉZA DAKTORÝCH DRUHÝCH CHORÔB
Nezahŕňa:

Ďalšie sledovanie, rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51, Z54.-)
 • Z86.0 Iné nádory v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami D00 - D48

Nezahŕňa:

Zhubné nádory (Z85.-)
 • Z86.1 Infekčné a parazitárne choroby v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami A00 - B89, B99

Nezahŕňa:

Následky po infekčných a parazitárnych chorobách (B90 - B94)
 • Z86.2 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného mechanizmu v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami D50 - D89
 • Z86.3 Endokrinné, nutričné a metabolické choroby v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami E00 - E90
 • Z86.4 Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami F10 - F19

Nezahŕňa:

Súčasnú závislosť (F10 - F19 so spoločnou štvrtou charakteristikou .2)
Problémy súvisiace s užívaním alkoholu (Z72.1)
Problémy súvisiace s užívaním liekov (Z72.2)
Problémy súvisiace s užívaním tabaku (Z72.0)
 • Z86.5 Iné psychické poruchy a poruchy správania v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami F00 - F09, F20 - F99
 • Z86.6 Choroby nervového systému a zmyslových orgánov v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami G00 - G99, H00 - H95
 • Z86.7 Choroby obehovej sústavy v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami I00 - I99

Nezahŕňa:

Starý infarkt myokardu (I25.2)
Poinfarktový syndróm (I24.1)
Následky cievnej mozgovej choroby (I69.-)


Z87 OSOBNÁ ANAMNÉZA INÝCH CHORÔB A STAVOV
Nezahŕňa:

Ďalšie sledovanie, rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51, Z54.-)
 • Z87.0 Choroby dýchacích orgánov v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami J00 - J99
 • Z87.1 Choroby tráviacich orgánov v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami K00 - K93
 • Z87.2 Choroby kože a podkožného tkaniva v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami L00 - L99
 • Z87.3 Choroby svalov, kostí a spojivového tkaniva v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami M00 - M99
 • Z87.5 Komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami O00 - O99
Choroba trofoblastu v osobnej anamnéze

Nezahŕňa:

Habituálne potrácanie (N96)
Dohľad počas ťarchavosti ženy s anamnézou
Pôrodníckych komplikácií (Z35.-)
 • Z87.6 Určité patologické stavy perinatálnej periódy v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami P00 - P96
 • Z87.7 Vrodené chyby, deformácie a chromozómové aberácie v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami Q00 - Q99
 • Z87.8 Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Choroby pod položkami S00 - T98


Z88 OSOBNÁ ANAMNÉZA ALERGIE NA LIEČIVÁ, LIEKY A BIOLOGICKÉ LÁTKY

 • Z88.0 Alergia na penicilín v osobnej anamnéze
 • Z88.1 Alergia na iné antibiotiká v osobnej anamnéze
 • Z88.2 Alergia na sulfonamidy v osobnej anamnéze
 • Z88.3 Alergia na iné prostriedky proti infekciám v osobnej anamnéze
 • Z88.4 Alergia na anestetiká v osobnej anamnéze
 • Z88.5 Alergia na opiáty v osobnej anamnéze
 • Z88.6 Alergia na analgetiká v osobnej anamnéze
 • Z88.7 Alergia na sérum a vakcínu v osobnej anamnéze
 • Z88.8 Alergia na iné lieky a biologické látky v osobnej anamnéze
 • Z88.9 Alergia na bližšie neurčené lieky a biologické látky v osobnej anamnéze


Z89 ZÍSKANÉ CHÝBANIE KONČATINY
Zahŕňa:

Stratu končatiny po operácii
Stratu končatiny po úraze

Nezahŕňa:

Získané deformity končatín (M20 - M21)
Vrodené chýbanie končatín (Q71 - Q73)
 • Z89.0 Získané chýbanie prsta (prstov) vrátane palca na jednej strane
 • Z89.1 Získané chýbanie ruky a zápästia
 • Z89.2 Získané chýbanie hornej končatiny nad zápästím

Zahŕňa:

Horná končatina NS
 • Z89.3 Získané chýbanie oboch horných končatín (v akejkoľvek úrovni)

Zahŕňa:

Získané chýbanie prsta (prstov), obojstranne
 • Z89.4 Získané chýbanie nohy a členka

Zahŕňa:

Palec (ce)
 • Z89.5 Získané chýbanie dolnej končatiny od kolena alebo pod kolenom
 • Z89.6 Získané chýbanie dolnej končatiny nad kolenom

Zahŕňa:

Dolná končatina NS
 • Z89.7 Získané chýbanie oboch dolných končatín (v akejkoľvek úrovni okrem chýbania samých palcov)
 • Z89.8 Získané chýbanie horných a dolných končatín (v akejkoľvek úrovni)
 • Z89.9 Bližšie neurčené získané chýbanie končatiny


Z90 ZÍSKANÉ CHÝBANIE ORGÁNOV NEZATRIEDENÉ INDE
Zahŕňa:

Pooperačnú alebo posttraumatickú stratu časti tela NEC

Nezahŕňa:

Vrodené chýbanie - pozri Abecedný zoznam
Pooperačné chýbanie endokrinných žliaz (E89.-)
Pooperačné chýbanie sleziny (D73.0)
 • Z90.0 Získané chýbanie časti hlavy a krku

Zahŕňa:

Oko
Hrtan
Nos

Nezahŕňa:

Zuby (K08.1)
 • Z90.1 Získané chýbanie prsníka (ov)
 • Z90.2 Získané chýbanie pľúc (časti)
 • Z90.3 Získané chýbanie časti žalúdka
 • Z90.4 Získané chýbanie iných častí tráviacej rúry
 • Z90.5 Získané chýbanie obličky
 • Z90.6 Získané chýbanie iných orgánov močovej sústavy
 • Z90.7 Získané chýbanie pohlavného (ých) orgánu (ov)
 • Z90.8 Získané chýbanie iných orgánov


Z91 RIZIKOVÉ FAKTORY V OSOBNEJ ANAMNÉZE NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa:

Vystavenie znečisteniu a iné problémy súvisiace s fyzikálnymi faktormi prostredia (Z58.-)
Profesionálnu expozíciu rizikovým faktorom (Z57.-)
Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze (Z86.4)
 • Z91.0 Alergia na iné látky ako lieky a biologické substancie v osobnej anamnéze

Nezahŕňa:

Alergiu na lieky a biologické látky v osobnej anamnéze (Z88.-)
 • Z91.1 Nespolupráca s lekárskym ošetrením a režimom v osobnej anamnéze
 • Z91.2 Nedostatočná osobná hygiena v osobnej anamnéze
 • Z91.3 Nezdravý cyklus spánku a bdenia v osobnej anamnéze

Nezahŕňa:

Poruchy spánku (G47.-)
 • Z91.4 Psychická trauma v osobnej anamnéze nezatriedená inde
 • Z91.5 Sebapoškodenie v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Pokus o samovraždu
Samovražda otrávením
 • Z91.6 Iná fyzická trauma v osobnej anamnéze
 • Z91.8 Iné bližšie určené rizikové faktory nezatriedené inde

Zahŕňa:

Abúzus NS
Nesprávne liečenie NS


Z92 PREDCHÁDZAJÚCE LIEČENIE V OSOBNEJ ANAMNÉZE

 • Z92.0 Antikoncepcia v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Bežná antikoncepcia

Nezahŕňa:

Poradenstvo alebo usmernenie súčasnej antikoncepcie (Z30.-)
Zavedené vnútromaternicové teliesko (Z97.5)
 • Z92.1 Dlhodobé užívanie antikoagulancií v osobnej anamnéze
 • Z92.2 Dlhodobé užívanie iných liekov v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Acylpyrín
 • Z92.3 Ožarovanie v osobnej anamnéze

Zahŕňa:

Liečebné ožarovanie

Nezahŕňa:

Expozíciu žiareniu v prostredí (Z58.4)
Profesionálnu expozíciu žiareniu (Z57.1)
 • Z92.4 Veľký chirurgický zákrok v osobnej anamnéze nezatriedený inde

Nezahŕňa:

Umelý vývod (Z93.-)
Pooperačné stavy (Z98.-)
Prítomnosť funkčných implantátov a štepov (Z95 - Z96)
Transplantovaný orgán alebo tkanivo (Z94.-)
 • Z92.5 Rehabilitačné zásahy v osobnej anamnéze
 • Z92.8 Iné liečenie v osobnej anamnéze
 • Z92.9 Bližšie neurčené liečenie v osobnej anamnéze


Z93 STAV PO UMELOM VYÚSTENÍ
Nezahŕňa:

Umelé vývody vyžadujúce ošetrovanie a udržiavanie (Z43.-)
Komplikácie vonkajšieho ústia (J95.0, K91.4, N99.5)
 • Z93.0 Tracheostómia
 • Z93.1 Gastrostómia
 • Z93.2 Ilestómia
 • Z93.3 Kolostómia
 • Z93.4 Iné umelé vyústenia gastrointestinálnej sústavy
 • Z93.5 Cystostómia
 • Z93.6 Iné umelé vyústenia močovej sústavy

Zahŕňa:

Nefrostómia
Ureterostómia
Uretrostómia
 • Z93.8 Iné umelé vyústenie
 • Z93.9 Bližšie neurčené umelé vyústenie


Z94 STAV PO TRANSPLANTÁCII ORGÁNU A TKANIVA
Zahŕňa:

orgán alebo tkanivo nahradené heterogénnym alebo homogénnym transplantátom

Nezahŕňa:

Komplikácie transplantovaného orgánu alebo tkaniva
Prítomnosť cievnych štepov (Z95.-)
Prítomnosť xenogénnej srdcovej chlopne (Z95.3)
 • Z94.0 Stav po transplantácii obličky
 • Z94.1 Stav po transplantácii srdca

Nezahŕňa:

Stav po náhrade srdcovej chlopne (Z95.2 - .4)
 • Z94.2 Stav po transplantácii pľúc
 • Z94.3 Stav po transplantácii srdca a pľúc
 • Z94.4 Stav po transplantácii pečene
 • Z94.5 Stav po transplantácii kože

Zahŕňa:

Stav po autogénnej transplantácii kože
 • Z94.6 Stav po transplantácii kosti
 • Z94.7 Stav po transplantácii rohovky
 • Z94.8 Stav po transplantácii iného orgánu a tkaniva

Zahŕňa:

Kostná dreň
Črevo
Podžalúdková žľaza
 • Z94.9 Bližšie nešpecifikovaný stav po transplantácii orgánu a tkaniva


Z95 PRÍTOMNOSŤ SRDCOVÝCH A CIEVNYCH IMPLANTÁTOV A ŠTEPOV
Nezahŕňa:

Komplikácie srdcových a cievnych pomôcok, implantátov a štepov (T82.-)
 • Z95.0 Implantovaný kardiostimulátor

Nezahŕňa:

Prispôsobovanie a udržiavanie kardiostimulátora (Z45.0)
 • Z95.1 Prítomnosť aortokoronárneho obchádzkového štepu
 • Z95.2 Prítomnosť prostetickej srdcovej chlopne
 • Z95.3 Prítomnosť xenogénnej srdcovej chlopne
 • Z95.4 Prítomnosť inej náhradnej srdcovej chlopne
 • Z95.5 Prítomnosť koronárneho angioplastického implantátu a štepu

Zahŕňa:

Prítomnosť protézy koronárnej artérie
Stav po koronárnej angioplastike NS
 • Z95.8 Prítomnosť iných srdcových a cievnych implantátov a štepov

Zahŕňa:

Prítomnosť intravaskulárnej protézy NEC
Stav po periférnej angioplastike NS
 • Z95.9 Prítomnosť bližšie neurčeného srdcového a cievneho implantátu a štepu


Z96 PRÍTOMNOSŤ INÝCH FUNKČNÝCH IMPLANTÁTOV
Nezahŕňa:

Komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov (T82 - T85)
Skúšanie a prispôsobovanie protetických a iných pomôcok (Z44 - Z46)
 • Z96.0 Prítomnosť močovopohlavných implantátov
 • Z96.1 Prítomnosť vnútroočnej šošovky

Zahŕňa:

Pseudofakia
 • Z96.2 Prítomnosť ušného a audiologického implantátu

Zahŕňa:

Načúvací prístroj (kostné vedenie)
Kochleárny implantát
Dilatačná rúrka Eustachovej trubice
Drenážna rúrka bubníkovej dutiny
Náhrada strmienka
 • Z96.3 Prítomnosť umelého hrtana
 • Z96.4 Prítomnosť endokrinného implantátu

Zahŕňa:

Inzulínová pumpa
 • Z96.5 Prítomnosť zubných a sánkových implantátov
 • Z96.6 Prítomnosť ortopedických kĺbových implantátov

Zahŕňa:

Náhrada prstových kĺbov
Náhrada bedrového kĺbu (čiastočná) (úplná)
 • Z96.7 Prítomnosť iného kostného a šľachového implantátu

Zahŕňa:

Lebková platnička
 • Z96.8 Prítomnosť iných bližšie určených funkčných implantátov
 • Z96.9 Prítomnosť bližšie neurčených funkčných implantátov


Z97 PRÍTOMNOSŤ INÝCH TECHNICKÝCH POMÔCOK
Nezahŕňa:

Komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov (T82 - T85)
Skúšanie a prispôsobovanie protetických a iných pomôcok (Z44 - Z46)
Prítomnosť pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku (Z98.2)
 • Z97.0 Prítomnosť očnej protézy
 • Z97.1 Prítomnosť umelej končatiny (úplnej) (čiastočnej)
 • Z97.2 Prítomnosť zubnej protézy (úplnej) (čiastočnej)
 • Z97.3 Prítomnosť okuliarov a kontaktných šošoviek
 • Z97.4 Prítomnosť vonkajšej načúvacej pomôcky
 • Z97.5 Prítomnosť vnútromaternicového antikoncepčného maternicového telieska

Nezahŕňa:

Kontrolu, opätovné zavedenie a vyňatie antikoncepčného telieska (Z30.5)
Zavedenie antikoncepčného telieska (Z30.1)
 • Z97.8 Prítomnosť iných bližšie určených pomôcok


Z98 INÉ POOPERAČNÉ STAVY
Nezahŕňa:

Ďalšie sledovanie, rekonvalescenčnú a lekársku starostlivosť (Z42 - Z51, Z54.-)
Komplikácie po procedúrach a operáciách - pozri Abecedný zoznam
 • Z98.0 Črevná obchádzka a anastomóza
 • Z98.1 Artrodéza
 • Z98.2 Prítomnosť pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku skrat CSF
 • Z98.8 Iné bližšie určené pooperačné stavy


Z99 ZÁVISLOSŤ OD PRÍSTROJOV A TECHNICKÝCH POMÔCOK NEZATRIEDENÁ INDE

 • Z99.0 Závislosť od aspirátora
 • Z99.1 Závislosť od respirátora
 • Z99.2 Závislosť od obličkovej dialýzy

Zahŕňa:

Prítomnosť artériovenózneho skratu kvôli dialýze
Obličková dialýza

Nezahŕňa:

Prípravu na dialýzu a vlastný výkon (Z49.-)
 • Z99.3 Závislosť od kolieskového kresla
 • Z99.8 Závislosť od iných pomocných prístrojov a technických pomôcok
 • Z99.9 Závislosť od bližšie neurčeného prístroja a technickej pomôcky


Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]