Označenie premenných hviezd

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Premenné hviezdy sú pomenovávané použitím obmeny Bayerovho označovania vo formáte Identifikátor <genitív latinského názvu súhvezdia>. V predchádzajúcich sotročiach bolo známych iba málo premenných hviezd, takže sa zdalo rozumné pomenovanie písmenami rímskej abecedy, začínajúc od písmena R, aby sa predišlo zámenami s písmenom pre spektrálne typy. (Tento systém pomenovania bol vyvinutý Friedrichom Argelanderom, ktorý si všimol, že veľa premenných hviezd je červených a preto začal označovať premenné hviezdy od písmena R ako rot (červený).) Do roku 1836, bolo písmeno S použité iba pri jednom súhvezdí, Had. Nanešťastie pre toto označovanie, príchod fotografie rýchlo zvýšil počty premenných a premenné hviezdy padli do Bayerovej pasce – dosiahli koniec abecedy a stále neboli pomenované všetky objavy. Po tom, ako dve nasledujúce doplňujúce pomenovania dvojicami písmen dosiahli podobné limity, bolo zavedené pomenovanie číslami.

Súčasný označovací systém je nasledovný (tak ako ho písala história):

  • Začína písmenom R až po Z
  • Pokračuje dvojicou RR...RZ, potom používa SS...SZ, TT...TZ a tak ďalej až po ZZ.
  • Pokračuje AA...AZ, BA...BZ a tak ďalej až po QZ (s výnimkou J).
  • Nakoniec sa vzdáva označovania písmenami rímskej abecedy po 334 kombináciách a začína pomenovať ďalšie premenné ako V335, V336, a tak ďalej.

Príkladmi označenia sú R Coronae Borealis, YY Geminorum a V838 Monocerotis.