Přehled brouků fauny Československé republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Přehled brouků fauny Československé republiky je významná koleopterologická práca, ktorej autorom je MUDr. Antonín Fleischer. Vydaná bola v Brne v rokoch 1927 - 1930. Práca bola vydaná s prispením Ministerstva školstva a národnej osvety. Vyšla nákladom Moravského zemského múzea v Brne.

Práca má v úvodnej časti na fotografii portrét MUDr. Antonína Fleischera od Karla Absolona z 28. októbra 1927. V úvodnej časti je krátka biografia autora od Karla Absolona a J. V. Stejskala z 1. septembra 1927. Potom je v časti: "Přehled brouků fauny Československé republiky" krátka spomienka autora na jeho entomologické začiatky a jeho koleopterologickú prácu. Potom - asi od strany č. 10 - je vymenovaný zoznam všetkých autorom zistených druhov chrobákov z územia vtedajšieho Česko-Slovenska, ktoré zistil sám, alebo iní autori. Tieto údaje však Dr. Fleischer uviedol ako overené. Práca má 485 strán. Jej negatívom je fakt, že autor tu neuviedol zoznam prác (bibliografiu), z ktorých čerpal svoje informácie a údaje o výskyte hmyzu. Tento fakt však na konci knihy autor komentuje poznámkou, že by rozsah knihy bol nad rámec ním predpokladanej šírky práce.