Papuánske jazyky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Papuánske jazyky sú predpokladaná jazyková rodina asi 750 – 1000 jazykov na ostrove Nová Guinea a v jeho blízkom okolí.

Hoci existencia jazykovej rodiny (teda genetickej príbuznosti) týchto jazykov nebola ešte bez výhrad dokázaná, je stále viac isté, že miera príbuznosti týchto jazykov prekračuje prah náhodnosti, a nejde teda len o kolektívne pomenovanie. Analýza týchto jazykov je ale veľmi komplikovaná, pretože ich je veľa, jazyková situácia sa rýchlo mení, častý je bilingvizmus aj multilingvizmus u jednotlivých (etnických) spoločenstiev a silné sú aj vplyvy európskych misionárov a podobne. Veľmi bežná je aj konvergencia jazykov.

Najväčším papuánskym jazykom je enga, ktorou hovorí asi 170 000 ľudí.

Klasifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Klasifikácia podľa Greenberga (1971)[upraviť | upraviť zdroj]

Greenberg nepozná skupinu papuánske jazyky, ale len širšiu skupinu (pozri) indopacifické jazyky. Toto delenie nie je všeobecne akceptované a protirečí aj dole uvedeným deleniam.

Klasifikácia podľa akualizovaného Würma (197?), podobne Kausen (2005) a Ethnologue[upraviť | upraviť zdroj]

V zátvorke je počet jazykov

Od Würmových čias sa našla nová skupina pre dva jazyky dovtedy považované za izolované

a identifikovali sa viaceré nové jazyky, z toho dva boli spojené do skupiny:

Problematické jazyky:

  • anêm (=karaiai) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) zaraďovaný do východopapuánskych jazykov
  • ata (=pele-ata, wasi) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) zaraďovaný do východopapuánskych jazykov
  • taiap (=gapun) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) zaraďovaný do sepik-ramuských jazykov
  • yawa (=yava) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) skupina dvoch jazykov v rámci "jazykov zálivu Greelvink"
  • yele (=yélî dnye) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) zaraďovaný do východopapuánskych jazykov

Klasifikácia podľa Rossa[upraviť | upraviť zdroj]

Ross prehodnotil Würmovu klasifikáciu, ale len na základe čisto lexikálnych kritérií. Dospel k sčasti odlišnému výsledku Okrem iného sú podľa neho jazyky yoke-warembori austronézske jazyky. Rodina ostrova Reef a Santa Cruz (u Wurma východopapuánske jazyky) je buď oddelená skupina alebo patrí do austronézskych jazykov.

Rodiny:

Izolované jazyky (podľa polohy):

severný Irian:

provinia Sandaun:

rieka Sepik:

Bismarckovo súostrovie:

Iné

Bývalé izolované jazyky, ktoré Ross klasifikoval:

Neklasifikované pre nedostatok dát:

Nezohľadnené:

  • baibai (2)
  • pyu (izolovaný)
  • bayono-awbono (2)
  • kazakuru (3)
  • ako aj viacero izolovaných jazykov vo Würmových transnovoguinejských jazykoch a iné návrhy