Preskočiť na obsah

Paradigma

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Paradigma (z gréčtiny) môže znamenať:

 • všeobecne: vzor, model
 • v jazykovede:
  • vzor pre skloňovanie resp. časovanie (napríklad vzor „mesto“), teda súbor slov s rovnakým ohýbaním, pozri vzor (gramatika)
  • súbor všetkých možných foriem jedného slova pri jeho skloňovaní resp. časovaní (napríklad slovo „chlap“ má paradigmu s dvanástimi tvarmi), pozri paradigma (rozsah foriem)
  • súbor jazykových jednotiek, ktoré sa v istom kontexte môžu vzájomne zamieňať, čiže sú v paradigmatickom vzťahu, pozri paradigmatický vzťah
 • vo filozofii, rétorike, vedeckej teórii: pojem, ktorý zaznamenal nasledujúci postupný vývoj: praobraz zmyslami vnímateľných vecí (Platón), rétorická metóda robenia záverov (Aristoteles), vzor alebo štandard podľa ktorého sa posudzuje skúsenosť (Wittgenstein), celok všetkých základných ponímaní týkajúcich sa predmetu záujmu a metódy, ktoré ovládajú nejakú disciplínu v danom čase (T. S. Kuhn), pozri paradigma (filozofia a veda)
 • zjednodušene: (vedecká) škola (v zmysle názor)
 • v informatike: programovacia paradigma (súbor princípov, na ktorých je založený programovací jazyk)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.