Preskočiť na obsah

Parsek

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Pc)

Parsek (skrátene pc) je jednotka dĺžky používaná v astronómii. Znamená "paralaxa jednej uhlovej sekundy".

Je založená na metóde trigonometrickej paralaxy, najstaršej a najbežnejšej metóde merania vzdialeností hviezd. Uhol protiľahlý tomu, ktorý zviera hviezda so stredným polomerom zemskej orbity okolo Slnka, sa nazýva paralaxa. Parsek je definovaný ako vzdialenosť od Zeme k hviezde, ktorá má paralaxu 1 sekundu (angl. arcsecond). Inak, parsek je vzdialenosť, z ktorej sa dva objekty, vzdialené od seba 1 astronomickú jednotku, javia byť oddelené uhlom veľkosti 1 sekundy. Z toho dôvodu je hodnota paralaxy:

AU = 206 265 AU = 3,08568×1016 m = 3,2616 ly (svetelných rokov).

Astronómovia zvyčajne vyjadrujú vzdialenosti medzi objektmi v jednotkách parsekov namiesto svetelných rokov. Je to jednak z historických dôvodov a tiež preto, lebo sa tým vyhnú použitiu prevodných činiteľov, akým je napríklad astronomická jednotka, ktoré môžu výpočet skomplikovať. Prvé priame merania objektu na medzihviezdne vzdialenosti (išlo o hviezdu 61 Cygni), ktoré uskutočnil Friedrich Wilhelm Bessel v roku 1838, boli uskutočnené pomocou trigonometrie použitím šírky zemskej obežnej dráhy ako základu. Parsek prirodzene vychádza z tejto metódy, keďže vzdialenosť v parsekoch je jednoducho prevrátená hodnota uhlu paralaxy (v sekundách).

Hoci bol pojem parsek pravdepodobne použitý už predtým, prvýkrát sa o ňom zmieňuje astronomická publikácia z roku 1913, v ktorej Frank Watson Dyson vyjadril potrebu nájsť meno pre túto jednotku vzdialenosti. On sám navrhol názov astron, zatiaľ čo Carl Charier navrhol siriometer. Ujal sa až názov parsek, ktorý vymyslel Herbert Hall Turner.

Neexistuje hviezda, ktorej paralaxa je väčšia ako 1 sekunda. Hviezda najbližšie k Zemi s najväčšou odmeranou paralaxou je Proxima Centauri, ktorej paralaxa je 0,772 sekúnd, teda jej vzdialenosť je 1,295 parsekov, resp. 4,225 svetelných rokov od nás.

Meranie vzdialeností nebeských telies od Zeme je hlavným aspektom astrometrie, vedy, ktorá sa zaoberá meraním polôh nebeských telies.

Kvôli extrémne malému rozsahu paralaktických posunov, pozemské metódy merania paralaxy poskytujú spoľahlivé výsledky len pre vzdialenosti menšie ako 325 svetelných rokov, resp. 100 parsekov, čo zodpovedá paralaxe nie menšej ako 1/100 sekundy. Medzi rokmi 1989 a 1993 zmeral satelit Hipparcos, vypustený Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) v roku 1989, paralaxy približne 100 000 hviezd s presnosťou 0,97 tisícin sekundy a získal presné merania až do vzdialenosti okolo 1 000 pc.

V roku 2004 mal byť spustený satelit FAME, ktorý vyrobila NASA, aby zmeral paralaxy približne 40 miliónov hviezd s dostatočnou presnosťou až do vzdialenosti 2 000 pc. NASA však tento projekt v januári 2002 prestala financovať.

Satelit GAIA, vyrobený Európskou vesmírnou agentúrou, má byť spustený s polovici roku 2012 a bude mať dostatočnú presnosť, aby zmeral hviezdne vzdialenosti až k stredu galaxie, ležiacemu 8 000 pc v súhvezdí Strelec.

Vzdialenosti v parsekoch[upraviť | upraviť zdroj]

Jeden kiloparsek, skrátene kpc, je tisíc parsekov. Jeden megaparsek, skrátene Mpc, je milión parsekov.

  • Vzdialenosť od Zeme k M100 je 17 Mpc.
  • Vzdialenosť od Zeme k stredu Galaxie je 8,6 kpc.

Ako vypočítať hodnotu parseku[upraviť | upraviť zdroj]

Na hornom obrázku S znamená Slnko a Z znamená Zem v jednom bode svojej obežnej dráhy. D je objekt vzdialený 1 parsek od Slnka. Podľa definície, veľkosť uhla pri vrchole D je 1 sekunda a vzdialenosť ZS je 1 astronomická jednotka (angl. astronomical unit). Z trigonometrie, vzdialenosť SD je

Jedna astronomická jednotka je približne rovná 1.49598×108 km, takže

Megaparsek[upraviť | upraviť zdroj]

Megaparsek (Mpc) je astronomická jednotka vzdialenosti o veľkosti 1 000 000 pc.

Je to najpoužívanejšia jednotka v medzigalaktickej astronómii.

Konverzná tabuľka[upraviť | upraviť zdroj]

1 Mpc = 1 000 kpc = 1 000 000 pc
1 Mpc = 3,26×10⁶ ly (približne)
1 Mpc = 3,086×10²² metrov = 30,86 Zm (približne)

Niektoré vzdialenosti v megaparsekoch[upraviť | upraviť zdroj]

Vzdialenosť Slnečnej sústavy od stredu Galaxie 0,009 Mpc
Priemer Galaxie 0,02 Mpc
Vzdialenosť Galaxie Androméda 0,6 Mpc
Vzdialenosť Kopy Virgo 17 Mpc – 22 Mpc
Vzdialenosť galaxie RXJ1242-11 200 Mpc