Pensylvánska nemčina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pensylvánska nemčina alebo nesprávne pensylvánska holandčina je variant nemčiny (jedno zo stredonemeckých nárečí), ktorý používa v Severnej Amerike asi 200 000 ľudí. Je to jazyk potomkov po nemecky hovoriacich imigrantov, ktorí prišli do Pensylvánie začiatkom 18. storočia.

Hovorí sa ním v štátoch Pensylvánia, Ohio, Indiana a Ontário. V súčasnosti tvoria väčšinu hovoriacich Amiši a Mennoniti.

Nesprávne označenie pensylvánska holandčina pochádza z anglického Pennsylvania Dutch, kde slovo Dutch pôvodne do 16. storočia označovalo všetky západogermánske jazyky v Európe (dnes označuje len holandčinu). Anglické „Dutch“ je príbuzné s nemeckým „Deutsch“, holandským „Duits“ a pensylvánskonemeckým „Deitsch“, čo všetko znamená „nemecký“.