Pieskovisko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symbol rozcestia Toto je encyklopedický článok o pieskovisku. Písať a upravovať články vo Wikipédii si môžete vyskúšať na stránke Wikipédia:Pieskovisko.

Pieskovisko je plocha, na ktorej je umiestnený piesok. Tento pojem sa používa v štyroch významoch:

 1. forma ihriska pre deti (detské pieskovisko),
 2. priestor na uskladnenie piesku (napr. na staveniskách, pri betonárňach),
 3. nálezisko piesku, resp. priestor, z ktorého sa ťaží piesok (častejšie sa používa pojem pieskovňa),
 4. (v staršom ponímaní) doskočisko upravené vrstvou piesku, ktoré je využívané pri skoku do diaľky.[pozn 1]

Detské pieskoviská[upraviť | upraviť zdroj]

Deti hrajúce sa v pieskovisku
Súkromné pieskovisko na záhrade

Pieskoviská slúžili a často ešte aj slúžia na zábavu pre deti, ktoré môžu z piesku stavať. Často je súčasťou detských ihrísk alebo ihrísk materských škôl. Pre svoju nenáročnosť si pieskoviská zriaďujú samotné rodiny na dvoroch svojich rodinných domov. V ČSSR začali hromadne vznikať v dobe aktívnej panelovej výstavby v 70. a 80. rokoch 20. storočia.

Pozitíva[upraviť | upraviť zdroj]

Hra na pieskovisku umožňuje dieťaťu precvičiť si jemné motorické zručnosti (napr. používanie lopatky na naberanie piesku, formovanie piesku) a pokiaľ prebieha v spoločnosti ďalších rovesníkov, má pozitívny vplyv aj na rozvoj jeho sociálnych schopností.[1]

Negatíva[upraviť | upraviť zdroj]

Pieskoviská, ako zábava pre deti, ubúdajú. Napriek zákazom vodenia psov a iných domácich zvierat sú niektoré pieskoviská znečistené. Ak dieťa zje zrnká piesku znečisteného mačacím alebo psím výkalom, môže mu spôsobiť toxoplazmózu, giardiózu, shigelózu alebo salmonelózu. Ďalším rizikom sú mechanické poranenia, obzvlášť pri črepinách alebo injekčných striekačkách skrytých v piesku.[2][3][4] To zobrazovala aj kampaň proti hepatitíde, v ktorej dieťa pri hraní sa v piesku sa napichlo o odhodenú striekačku. Rapídne to znížilo záujem o verejné pieskoviská.

Právna úprava[upraviť | upraviť zdroj]

Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Požiadavky na čistenie a údržbu pieskovísk stanovuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (konkrétne § 24 ods. 5c, § 57 ods. 13)[5] a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská.[6] Podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov je prevádzkovateľ povinný pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou (resp. vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie) najmenej raz za dva týždne počas sezóny, teda od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka. O vykonávaní týchto požiadaviek musí viesť záznamy.

Pieskoviská na staveniskách a betonárňach[upraviť | upraviť zdroj]

Mongolskí ženisti presýpajú piesok na pieskovisku pri stavbe

V prípade stavenísk pieskovisko označuje miesto, kde je uskladnený piesok, väčšinou pri výrobe betónových zmesí. Pieskovisko sa taktiež nachádza pri betonárňach, kde je však častejšie použitá nádrž na piesok.

Všeobecné využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Pieskoviská možno využiť v čase ohrozenia vodou (záplavy, prívalové dažde a pod.), kedy sa pieskom plnia vrecia, ktorými sa budujú ochranné hrádze. V oblastiach ohrozených ozbrojeným konfliktom sa vrecia s pieskom obdobne využívajú na ochranu pre strelami a šrapnelami.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Používanie pojmu pieskovisko v tejto súvislosti sa však dnes považuje za nesprávne/nepresné – používa sa termín doskočisko. Tento pojem ako posledná kodifikačná príručka obsahoval Slovník slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968. Pozri heslo Pieskovisko. In Slovník slovenského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959 – 1968. Pozri online vydanie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. VONDRÁČKOVÁ, Petra. Čo dokáže pieskovisko [online]. BabyWeb, rev. 2010-10-30, [cit. 2014-03-27]. Dostupné online.
 2. HAMADE, Jana; JANECHOVÁ, Hana. Zdravotné riziká z pieskovísk a legislatíva [online]. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, [cit. 2014-03-27]. Dostupné online. Archivované 2013-01-31 z originálu.
 3. Základné požiadavky na detské pieskoviská [PDF online]. Martin: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, [cit. 2014-03-27]. Dostupné online. Archivované 2020-10-29 z originálu.
 4. TASR. Na pieskoviskách môžu číhať rôzne infekcie, dbajte na hygienu [online]. Slovenský pacient, 2012-06-25, [cit. 2014-03-27]. Dostupné online.
 5. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [Cit. 2014-03-27]. Dostupné online. Archivované 2015-02-18 z originálu.
 6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská [online]. [Cit. 2014-03-27]. Dostupné online. Archivované 2013-01-29 z originálu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pieskovisko