Plnoletosť

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Plnoletosť je označenie veku, kedy sa občan stáva plnohodnotným občanom krajiny. Hranica sa v jednotlivých krajinách líši. Na Slovensku dosahujú plnoletosť ľudia po svojich 18. narodeninách.