Poistenie schopnosti splácať

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Poistenie schopnosti splácať je riešenie platobnej neschopnosti poisteného, väčšinou v prípade straty zamestnania alebo dlhodobej choroby.

Neschopnosť splácania[upraviť | upraviť zdroj]

Riziko neschopnosti splácať svoje záväzky voči finančným inštitúciám je možné značne znížiť poistením schopnosti splácať. Tento stav môže nastať napríklad v situáciách, kedy klient banky či inej finančnej spoločnosti ponúkajúce úvery prišiel o zamestnanie, či je dlhodobo práceneschopný.

Najčastejšie je tento druh poistenia poskytovaný k spotrebiteľským úverom, splátkovým predajom a hypotekárnym úverom. Pri väčších spotrebiteľských úveroch a väčšom splátkovom predaji nemusí byť poistenie schopnosti splácať možné. U hypotekárnych úverov je možné poistenie uzatvoriť aj neskôr, najneskôr však 6 mesiacov od uzavretia zmluvy.

Poistné[upraviť | upraviť zdroj]

Poistné sa vypočíta individuálne; ako pre jednotlivé riziká tak aj pre výšku úveru. Poistné plnenie nastáva v prípade straty zamestnania po 40 – 60 dňoch od registrácie na úrade práce. Potom poisťovňa uhradí 4 až 12 po sebe idúcich mesačných splátok úveru. V prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu práceneschopnosti musí ochorenie/rekonvalescencia trvať 28 až 60 dní a následne poisťovňa plní 12 po sebe idúcich mesačných splátok úveru. Výška a rozsah plnenia je individuálne.