Pomoc:Objasnenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cieľom tohoto článku je opísať spôsob, ako dosiahnuť objasnenie textu. K tomuto účelu možno použiť šablónu na označenie slovného spojenia alebo tvrdenia, ohľadom ktorého možno predpokladať, že je mätúce alebo nejasné pre bežného čitateľa. Šablóna na použitie:

Pri používaní tejto šablóny buďte špecifický, označte individuálne frázy, vety alebo sekcie namiesto označovania celých článkov. Okrem toho sa uistite, že v diskusii k danému článku alebo v zhrnutí úprav uvediete, čo presne napádate a prípadne aké konkrétne návrhy na zlepšenie navrhujete.

Návod, ako označiť články pri dožadovaní sa objasnenia[upraviť | upraviť zdroj]

Pri dožadovaní sa objasnenia konkrétnej frázy alebo vety je jednoducho potrebné za ňu vložiť šablónu {{Bez objasnenia}} a následne sa zobrazí návestie „chýba objasnenie“ s odkazom na túto stránku:

Toto je nejasné tvrdenie. [chýba objasnenie]

Ako vylepšiť články, v ktorých sa žiada o objasnenie[upraviť | upraviť zdroj]

Vysvetli žargón[upraviť | upraviť zdroj]

V predstihu zadefinuj použité výrazy.

Pri prvom použití nového výrazu pridaj krátku definíciu.

Vysvetli regionálne variácie výrazov a slang určitých profesií.

Pridaj diagram alebo obrázok[upraviť | upraviť zdroj]

Zložitý text môže byť ilustrovaný obrázkom: Wikimedia Commons obsahuje cez 2 milióny obrázkov z ktorých možno vyberať.

Ujasni, čo sa deje a komu, príp. čomu[upraviť | upraviť zdroj]

Typický príklad je nejasný odkaz na zámeno: „Emília bola priateľkou Františky, až pokým nezmenila prácu.“ (Nejasné: Kto zmenil prácu? Zámeno „ona“ možno vztiahnuť na obe spomenuté osoby).

Používaj state[upraviť | upraviť zdroj]

Siahodlhý stĺpec textu môže byť neprehľadný, vhodnejšie je rozdeliť text na state a podrozdelenia, ktoré sprehľadňujú logické členenie textu.

Konkrétne objasnenie[upraviť | upraviť zdroj]

Pomerne častým prípadom sú články, ktoré citujú vedecké merania bez akejkoľvek indície, ako sa dané meranie vykonalo. Napr. nasledujúca veta o intenzite slnečného žiarenia na zemskom povrchu bez udania elevácie Slnka nie je kompletná a po upozornení žiadosťou o objasnenie príslušnou šablónou a poznámkou v diskusii by danú informáciu (pri akej elevácii Slnka v stupňoch) bolo potrebné doplniť:

„Intenzita slnečného žiarenia je 950 W/m2[chýba objasnenie].“

Opravený text:

„Intenzita slnečného žiarenia je 950 W/m2 pri elevácii 45°.“